Zmena - ako ju komunikovať a riadiť

291-businessman-hand-stop-dominoes-conti

Workshop o zmene vám pomôže získať overené a praktické stratégie, vďaka ktorým budete v praxi schopní zameriavať sa na svoje reakcie a reakcie okolia v súvislosti s transformáciou a jej efektívne komunikovanie doprevádzanie. Správne kladenie otázok, ktorých zodpovedanie je dôležité pre rozhodnutia a pre adaptovanie zamestnancov a konkurenčnú silu organizácie v turbulentnom prostredí. Ako správne manažovať očakávania a komunikovať identifikované kroky smerujúce k zabezpečeniu či opätovnému naštartovaniu výkonnosti tam, kde má vplyv jednotlivca najväčší dopad a určuje úspech organizácie.


Na kurze sa budeme venovať témam:

  • Komunikovanie procesov a zmien zamestnancom
  • Zásady dobrej komunikácie zmeny – nevyhnutnosť vs. užitočnosť či výhodnosť zmeny ako starting point na komunikovanie zmeny
  • Odpor voči zmene – pôvod, prejavy a zvládanie rezistencie
  • „Buy in“ a manažovanie očakávaní účastníkov
  • Cvičenie rozvíjajúce jednotlivé komunikačné zručnosti, kontrolu reči tela, hlasu, štruktúru obsahu, používanie pomôcok, zvládnutie trémy, ťažkých poslucháčov a náročných otázok počas zmeny
  •  Follow-up - rámci follow-up kladieme dôraz najmä na praktický individuálny koučing a uvedomenie si role nositeľa zmeny ako pri iniciovaní, tak podporovaní zmien ako aj ich komunikácie
  • Dostanete feedback: Na aké otázky nesmiete zabudnúť pri plánovaní zmeny, Prebratie situácií z praxe so spätnou väzbou

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na office@developium.sk.