Zásady ochrany súkromia

Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorá prichádza s tým, že nám zveríte Vaše osobné údaje, a preto tieto údaje náležitým spôsobom chránime. Zaviedli sme technické, organizačné a operačné opatrenia, ktorých cieľom je zaistiť bezpečnosť Vašich údajov a chrániť ich pred stratou alebo zneužitím.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, ktorou je osoba určiteľná priamo alebo nepriamo. To znamená, že údaje ako Vaše meno, priezvisko, emailová adresa alebo telefónne číslo sú Vašimi osobnými údajmi.

Prevádzkovateľom je spoločnosť Developium s.r.o., so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO 44 392 966, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 54401/B, ktorá prevádzkuje tento web.

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailovej adresy office@developium.sk alebo telefónneho čísla +421 918 963 007.

Sprostredkovateľmi sú spoločnosti Recruitmen&Developium Group, so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO 46 554 921, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 79943/B; Developium s.r.o., so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO 44 392 966, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 54401/B.; RecruitMen, s.r.o., so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO 36 745 456, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 44822/B a cut-e Slovakia s.r.o.,so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO 46 554 572, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 80002/B, ktoré zabezpečujú jednotlivé propagované služby.

Aké osobné údaje internetová stránka Developium.sk spracúva a za akým účelom?

Internetová stránka Developium.sk spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu v akom ste nám tieto údaje poskytli. Vaše osobné údaje vždy spracúvame v súlade s účelom a právnym základom, ktorý sme Vám oznámili.

Vždy, keď je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním. Bohužiaľ Vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré z našich služieb, pre ktoré potrebujeme Vaše osobné informácie, ak nám súhlas neposkytnete. Ďalšie informácie o tom, ako odvolať súhlas, nájdete v kapitole "Aké sú vaše práva" nižšie.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu Vášho využívania našich služieb. Vaše osobné údaje vymažeme po tom, ako Vám prestaneme poskytovať naše služby, pokiaľ nám platné všeobecne záväzné právne predpisy neuložia povinnosť Vaše údaje spracúvať a/alebo uchovávať po dlhšiu dobu. V prípade, že požiadate o vymazanie Vašich osobných údajov alebo odvoláte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov a my nie sme nútení na základe platných predpisov údaje spracúvať a/alebo uchovávať, tak ich do 30 dní od Vašej žiadosti vymažeme.

Aké sú Vaše práva?

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov máte práva, ktoré Vám pomôžu kontrolovať používanie a spracovanie Vašich osobných údajov. Máte nárok byť informovaný o tom, ktoré osobné údaje, týkajúce sa Vás, sú spracované, na aký účel, na akom právnom základe, komu sú Vaše údaje sprístupnené. Všetky tieto informácie Vám budú poskytnuté bezplatne, zvyčajne 30 dní odo dňa Vašej žiadosti.

Máte právo na opravu alebo vymazanie Vašich nepresných, nekompletných alebo zastaraných osobných údajov. Ak by Vaše spracovanie osobných údajov nebolo v súlade s platným právom, alebo by už spracované osobné údaje boli nekompletné alebo nepresné, môžete požiadať o opravu, vymazanie alebo blokovanie osobných údajov. Taktiež môžete vzhľadom na Vašu osobitnú situáciu a zo závažných legitímnych dôvodov vzniesť námietku ku spracovaniu Vašich osobných údajov. Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu. Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Ak ste si uplatnili svoje právo, ak to bude možné, oznámime to tretím stranám. Vašu žiadosť splníme, pokiaľ nebudeme nútení spracovávať Vaše osobné údaje v súlade s našimi právnymi povinnosťami, zvyčajne do 30 dní od vašej žiadosti.

Ak chcete uplatniť svoje práva, jednoducho nám pošlite e-mail so žiadosťou.

V prípade nášho nesúhlasu s Vašou žiadosťou môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kontaktných údajov uverejnených tu.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, neváhajte nám poslať e-mail na office@developium.sk.

Vyhlásenie o cookies

Čo sú cookies?

Aby sme lepšie pochopili, aké služby sú cenné pre našich zákazníkov, používame "cookies". Súbory cookies sú malé kúsky údajov ukladané v adresároch prehliadača Vášho počítača alebo mobilného zariadenia počas prehliadania určitých webových stránok. Súbory cookies umožňujú webovému serveru zapamätať si Vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a ďalšie predvoľby zobrazovania) v priebehu určitého časového obdobia, takže ich nemusíte opakovane zadávať, keď sa vrátite na webovú stránku alebo surfujete z jednej webovej stránky na druhú. Súbory cookies sú navrhnuté a používané na zlepšenie Vášho používateľského zážitku tým, že webovým stránkam umožňujú rozpoznať Vaše zariadenie a tiež Vám napomáhajú v navigácii na webovej stránke. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako napríklad počet návštevníkov webových stránok ako aj najčastejšie navštevované sekcie webových stránok. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby. Všetky bežné prehliadače umožňujú spravovať súbory cookies v rámci svojich nastavení. Viac informácií o cookies a ich správe nájdete na .

Ako používame cookies?

Cookies používame na našich webových stránkach, aby ste mali z návštevy webovej stránky www.developium.sk príjemný a spoľahlivý zážitok. Používanie súborov cookies umožňuje plne využiť všetky dostupné funkcie tejto webovej stránky.

Súhlas

Udelením Vášho súhlasu / používaním našich webových stránok akceptujete, že sú cookies používané v súlade s týmito pravidlami. Používaním našich webových stránok Váš webový prehliadač automaticky prijíma súbory cookies, pokiaľ ste nezmenili nastavenia prehliadača. V prípade, že nesúhlasíte s používaním súborov cookies, musíte v nastavení prehliadača zakázať súbory cookies alebo sa zdržať návštevy tejto webovej stránky. Upozorňujeme, že ak nebudete súhlasiť s uložením súborov cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať konkrétne funkcie tejto webovej stránky.

Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookies používame na nasledujúce účely:

281-cookies_l.png

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, prosíme, neváhajte nás kontaktovať na office@developium.sk.