M.O.V.E. UP

M.O.V.E. UP je program komplexného zhodnotenia a rozvoja, ktorý Vám pomôže posunúť výkon Vašich zamestnancov o úroveň vyššie pomocou systematického procesu vzdelávania a pomôže Vám pri identifikácii a stabilizovaní kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov.
M.O.V.E. UP
(Measure. Optimize. Validate. Execute.)

269-moveup1_l.jpg

V M.O.V.E. UP programe efektívne kombinujeme moderné online technológie spoločnosti cutes projektívnou technikou Lego® Serious Play®. Program je orientovaný na sebareflexiu a zmenu postoja a pomáha manažérom a zamestnancom získať lepší pohľad na seba v kontexte biznisu, projektov a medziľudských vzťahov.

Ukážka programu (workshop je možné kombinovať v desiatkach rôznych riešení):

271-moveup2_l.png

Ukážka workshopu M.O.V.E. UP:

1.  Blok -  Workshop sebareflexie s cut‑e:

- ako sa vnímam v kontexte pracovného prostredia
- nahliadnutie na vlastné fungovanie cez skupinovú alebo individuálnu interpretáciu výsledkov
- návrh možných tém: Osobnosť a motivácia, Obchodný cyklus a môj potenciál, Tím, tímové role a funkcie tímu, ...

2.  Blok: - Workshop s Lego® Serious Play®:

- vizualizácia súčasného a budúceho stavu a oblastí, ktoré mi bránia a/alebo pomáhajú naplniť môj cieľ
- počas vedenia workshopu sa využíva technika facilitácie
- viac o technike Lego® Serious Play® (LSP) po kliknutí sem
- návrh možných tém: Stratégia a vízia spoločnosti alebo oddelenia, Zákazník dnes vs. zákazník budúcnosti, Rozvoj a vývoj nových produktov,...

Výstupom programu M.O.V.E. UP je uvedomenie si jednotlivca čo je jeho typické správanie a čo ho motivuje v práci, možnosť zastaviť sa a vyjadriť sa k riešenej téme, vizualizovať súčasný aj budúci stav a poznať názory všetkých zúčastnených (100 % zaangažovanosť) a prepojenie toho,ako sa vnímam, s tým, ako sa bude meniť moja práca, tím, zákazník, produkt a čo s tým chcem a môžem spraviť.

Benefity pre klienta:

  • spätná väzba pre lepšie uvedomenie si seba samého v spoločnosti a v biznise
  • práca s postojom zamestnancov
  • detailný plán rozvoja jednotlivcov ako aj skupiny
  • princíp LSP metódy umožňuje, aby všetci zúčastnení prispievali rozličnými nápadmi a námetmi na riešenie

Benefity pre účastníka:

  • výstupy z hodnotenia v podobe správ s konkrétnymi typmi ako rozvíjať svoje silné a slabé stránky
  • možnosť na seba nahliadnuť z inej perspektívy a lepšie porozumieť sebe samému
  • vhľad do problematiky, pochopenie vnímania ostatných a ľahké vyjadrenie svojich nápadov a návrhov

Ak Vás rozvojový program M.O.V.E. UP zaujal, neváhajte nás kontaktovať na náš e-mail a my Vám radi zodpovieme na Vaše otázky alebo sa s Vami stretneme a program pre Vás pripravíme.

*Cute je svetový líder vo vývoji, dizajne a implementácii inovatívnych online výkonových testov a osobnostných dotazníkov, ako aj behaviorálnych assessmentov. Vykonáva viac ako 12 miliónov hodnotení ročne v 40 jazykoch vo viac ako 70 krajinách sveta.