Spôsoby využitia metódy LEGO® SERIOUS PLAY®

Úrovne možnosti využitia LSP:

JEDNOTLIVEC: šťastie a spokojnosť – koučing, individuálne konzultácie, rozvojové plány a napĺňanie predstáv manažéra/zamestnanca/klient

TÍM: synergia a dôvera – teambuilding, riešenie úlohy pre oddelenie, zvyšovanie výkonnosti oddelenia

ORGANIZÁCIA: napĺňanie misie – stratégia, ciele, dlhodobá budúcnosť


275-legolego_l.png


Sedem techník práce:
1.  Stavanie individuálnych modelov: každý člen v skupine postaví vlastný model, ktorý predstaví ostatným, čím sa dosiahne 100% participácia účastníkov
2.  Stavanie zdieľaných modelov: účastníci spoločne kombinujú a zdieľajú svoje modely, pričom prichádza k diskusií a prepájaniu vedomostí
3.  Vytváranie krajiny/prostredia: spoločnou prácou vzniká systém/prostredie, ktoré dáva odpovede na položené otázky a hľadá spôsoby riešenia
4.  Vytváranie prepojení/vzťahov: interakcie typu zákazník vs. dodávateľ, hlavný alebo vedľajší proces, interní zákazníci, ale aj ekonomicko-politické prepojenia
5.  Stavanie systému: po prepojení prichádza k uvedomeniu si, ako spolu jednotlivé ekosystémy komunikujú a navzájom sa obohacujú
6.  Prehrávanie núdzových stavov a potrieb rozhodnutí: vytvára priestor na vytvorenie rôznych scenárov a overenie týchto scenárov na celý systém fungovania (zmena legislatívy, strata zákazky, zlé rozhodnutie, strata zákazníka, odchod kľúčového člena tímu, poškodenie mena/značky, príchod konkurenta alebo jeho tovarov a služieb, a pod.).
7.  Odvodenie základných princípov: vytvorenie akčných plánov a zaviazanie sa k plneniu cieľa - vytvorenie pravidiel a dohodnutie ďalších krokov, ktoré budú reálne nasledovať po ukončení LSP workshopu alebo tréningu.