Virtuálne teambuildingy

Spojte vaše tímy a napredujte spolu!


307-TB_l.jpg

Myslíte si, že je nemožné zorganizovať plnohodnotný teambuilding pre vašich zamestnancov a pritom rešpektovať súčasné opatrenia?

My si nemyslíme. Pretože byť spolu neznamená iba sedieť spolu v jednej miestnosti. Byť spolu znamená držať spolu, rešpektovať jeden druhého a vnímať jeden druhého ako nenahraditeľnú súčasť tímu. 

Predstavujeme vám VIRTUÁLNE TEAMBUILDINGY! 

Na týchto jedinečných teambuildingoch sa budeme učiť nové veci, zabávať sa, užívať si spoločnosť jeden druhého, ale najmä tráviť spolu čas. Vaši zamestnanci tak budú spoločne prehlbovať tímového ducha, budú si môcť oddýchnuť, pochopiť lepšie jeden druhého a naučiť sa ako efektívnejšie spolupracovať vo virtuálnom prostredí.


Prečo virtuálny teambuilding?

Práca vo virtuálnom prostredí prináša špecifické výzvy ako pre členov tímu, tak aj pre ich tímlídra.

Ako zostať motivovaný a zabezpečiť zodpovednosť ostatných, keď ich nevidíte každý deň? Ako efektívne komunikovať, keď komplikované technológie konšpirujú proti vášmu tímu? Vzdialenosť so sebou prináša určité prekážky, ktoré je však možné nie len prekonať, ale dokonca pretransformovať na príležitosti.

Pripravili sme virtuálny teambuilding s cieľom spojiť jednotlivých členov tímu, pomôcť im adaptovať sa na nový systém a zabezpečiť pozitívny postoj a efektívnu spoluprácu.


308-TB2_l.jpg


Prečo náš virtuálny teambuilding?

 • Vytvárame profesionálne ale uvoľnené prostredie podnecujúce efektívny rozvoj a zážitok. 
 • Našim cieľom je ako pozitívne ovplyvniť postoj k novým spôsobom práce, tak aj rozvíjať zručnosti potrebné pre virtuálnu spoluprácu.
 • Zameriavame sa na implementovanie zmien do každodenného života všetkých členov tímu.
 • Naši lektori a facilitátori sú profesionáli vo svojej oblasti.
 • Postaráme sa o kompletné zastrešenie - od odoslania pozvánok pred teambuildingom po zber spätnej väzby po ňom.
 • Uvedomujeme si dôležitosť využitia ice-brekarov aby sa účastníci cítili komfortne a boli pripravení zapájať sa.
 • Sústredíme sa na to, aby boli zapojení všetci členovia tímu vo všetkých pripravených aktivitách.


Chcete sa dozvedieť o možnostiach virtuálnych teambuildingov viac? Neváhajte nám napísať. Alebo sa inšpirujte najobľúbenejšími témami:


The Orange Frog™ Teambuilding

309-TB3_l.jpg

V týchto dňoch je pozitívny postoj kľúčový. The Orange Frog™ Teambuilding je založený na Harvardských akademických štúdiách a celosvetovom prieskume predstaviteľa pozitívnej psychológie Shawna Achora v spolupráci s Gallup inštitútom, ktorí zistili, že ak sa rozhodneme byť šťastní, dosiahneme výsledky jednoduchšie.

Filozofia je založená na poznaní, že “Šťastie” je pozitívny emocionálny stavv ktorom jedinci smerujú k cieľu, ak je dostatočné veľký a ak poznajú jeho význam. A preto keď chcú byť šťastní, potrebujú mať zmysluplnú prácu; pocit, že prispievajú k niečomu dôležitému a musia mať radi to, čo robia a ľudí, s ktorými pri tom spolupracujú.

Hovorí sa, že angažovaní zamestnanci zostávajú kvôli tomu, čo dávajú a neangažovaní zamestnanci zostávajú kvôli tomu, čo dostávajú. Tento teambuilding odpúta participantov od negatívneho a rutinného vnímania ich každodennej práce a pomôže im sústrediť sa na dôvody, prečo byť šťastnými. Prinášame špecifické techniky ako premeniť pozitívne myslenie na pozitívne výsledky a ako pomôcť vašim zamestnancom byť angažovejšími a spokojnejšími.

Teambuilding je veľmi praktický a dôležitý v rámci zmeny postoja k sebe, biznisu a klientom.


Teambuilding reziliencie

310-TB4_l.jpg

Reziliencia je naša schopnosť zvládať náročné situácie, efektívne manažovať našu energiu, podávať optimálny výkon, správať sa podľa našich hodnôt a dosahovať naše ciele.

Reziliencia je merateľná (rezilienčný kvocient „RQ“) a môžeme ju zvýšiť učením sa mikro-rezilientných návykov.

Na tomto špeciálnom teambuildingu pomôžeme vašim zamestnancom osvojiť si rezilientné návyky a vytvoriť si vlastný systém “dobíjania bateriek” vo všetkých 4 pilieroch reziliencie: fyzickej, psychickej, emocionálnej a spirituálnej / hodnotovej.


Lego® Serious Play® Teambuilding 

Tento teambuilding vás očarí ešte predtým než vôbec začne - každý člen tímu dostane popredu malý balíček plný lega! … A čo potom?

Lego® Serious Play® je certifikovaná projektívna technika, ktorá pomáha ľuďom lepšie pochopiť tímovú spoluprácu a svoje vlastné správanie.

Participanti sú udržiavaní v stave flow prostredníctvom profesionálnej facilitácie. Lego® Serious Play® umožňuje ľuďom vizualizovať a vytvárať abstraktné myšlienky z lego kociek, čo im pomáha lepšie pochopiť budúcnosť alebo minulosť.

Garantuje 100% participáciu, umožňuje členom tímu lepšie komunikovať a byť viac otvorenými, zvyšuje angažovanosť, pocit záväzku a motiváciu aplikovať objavené riešenia do praxe.

Prečo je Lego Serious Play efektívne?

Kocky lega sú použité ako jednotný jazyk, ktorým hovorí každý, bezohľadu na vzdelanie, pozíciu, kultúru či povahu. Vďaka tomu môžu vyplávať na povrch vedomosti a nápady každého z členov tímu.

Pozornosť je na jednotlivcovi, nie na skupine, a preto si proces vyžaduje, aby sa každý jedinec aktívne zúčastňoval procesu rozhodovania.

Táto metóda vytvára konkrétnejšie nápady a výsledky, pretože každý má čas “stavať” svoje odpovede a vstupy ešte predtým, než začne diskusia a zdieľanie vedomostí.


Teambuilding "Spolu sme silnejší"

Chýbajú vašim zamestnancom ranné debaty pri káve či spoločné obedy? Samozrejme, že áno! Vyberte pre nich “Spolu sme silnejší” teambuilding.

Ide o ideálnu kombináciu zábavných a oddychových aktivít pre všetky druhy tímov a skupín. Tento teambuilding pomáha udržať nažive tímového ducha a je taktiež skvelou formou odmeny.

Všetky aktivity sú starostlivo vyberané s cieľom nie len rozosmiať vašich ľudí a dopriať im spoločnosť jeden druhého, ale taktiež medzi nimi vytvoriť silnejšie putá, pomôcť im pochopiť ako ostatní premýšľajú a aké sú ich silné a slabé stránky v zmysle tímovej spolupráce.

Kto najrýchlejšie vyrieši všetky úlohy? Kto bude premýšľať logicky a kto sa radšej spoľahne na svoju intuíciu? Kto bude vo svojich rozhodnutiach emocionálny a kto racionálny? Poďme to zistiť!


312-TB6_l.jpg


Ukážka aktivít:

 • Spoločné kreslenie: táto hra je skvelá na precvičovanie komunikačných schopností a schopnosti počúvať. A možno zistíte, že je medzi vami druhý Leonardo Da Vinci, o ktorom ste doteraz nevedeli!
 • Ukáž a Opíš: veľmi uvoľnená aktivita, ktorá pomáha členom tímu spoznať jeden druhého bližšie a osobnejšie.
 • Online Bingo: zábavná a obľúbená hra, v ktorej sa využíva Bingo doska a výroky je možné prispôsobiť každému tímu, vďaka čomu je ešte zábavnejšia!
 • Ešte nikdy som… veľmi populárna hra, ktorá sa dá jednoducho hrať online a predstavuje skvelý ice-breaker pre veľké skupiny.
 • Palacinky vs Wafle: čím je hra dlhšia, tým je osobnejšia, konverzácie medzi členmi tímu sú intenzívnejšie a jednotlivci odhaľujú svoje hodnoty, vďaka čomu sa lepšie spoznávajú a objavujú veci, ktoré majú spoločné.
 • Kvízy: online nástroj, ktorý môže byť zábavným ice-breakerom alebo sa môže sústrediť na špecifickú tému - napríklad sa členovia tímu môžu učiť o rôznych kultúrach. Kvíz je personalizovateľný a môže obsahovať čokoľvek, čo chcete, aby sa tím v rámci hry naučil.
 • Escape room: online hra, ktorá vyžaduje, aby členovia tímu dali hlavy dokopy a využili kombináciu stôp a zdieľaných vedomostí na vyriešenie zadanej úlohy. 


Prekvapte svojich zamestnancov

Večer vo wellnesse alebo chutné raňajky formou bufetových stolov - aj toto sú doplnkové benefity, na ktoré sa zamestnanci v rámci teambuildingov tešia.

Doručenie vírivky každému členovi tímu by asi nebol najlepší nápad, avšak radi vám pomôžeme oceniť ich darčekovým balíčkom. Zariadime objednávku a doručenie balíčkov podľa vášho výberu (víno, syr, čokoláda, oriešky…) pre každého zamestnanca.


Nechajte si pripraviť ponuku na mieru

Zaujala vás možnosť virtuálneho teambuildingu a radi by ste ho zorganizovali pre váš tím či tímy? Neváhajte nás kontaktovať. Napíšte nám, ktorá téma vás zaujala a kedy by ste chceli teambuilding realizovať a my sa vám obratom ozveme a dohodneme s vami všetky detaily.