Agile Leaders Academy™

Schopnosť organizácie pružne reagovať na zmeny v akomkoľvek odvetví, či už ide o vývoj produktov alebo poskytovanie služieb, je kľúčová pre zachovanie konkurencieschopnosti, a zároveň je predpokladom pre úspešné zavádzanie inovácií. Diskusia o tom, či je agile luxus alebo nie, je tým pádom dnes už bezpredmetná.

So spoločnosťou Mimacom* ponúkame pragmatický program, ktorý najprv vyrieši otázku „Prečo?“ a zameria sa na Váš zámer, a až následne individuálne zvolí metódy, ako ho dosiahnuť. Program Agile Leaders Academy™ ponúka komplexný prístup na základe reálnych projektov a holisticky spája budovanie hard skills a soft skills kompetencií. Lektori sú zároveň aj manažéri projektov s praktickými skúsenosťami v oblasti riadenia software development projektov, tímov a procesov, na základe čoho po absolvovaní programu získate jedinečné knowhow v oblasti agile prístupu a manažmentu.

Agile Leaders Academy™ prinaša 80 % praktických a konkrétnych riešení voči 20 % teoretickým vstupom.

272-agile_l.jpg

Čo program Agile Leaders Academy™ zahŕňa?

Agile Impulse, Leadership Impulse - otvorené workshopy, ktoré inšpirujú a naštartujú proces zmeny

Assessment - formou osobných rozhovorov, skupín alebo online diagnostiky identifikujeme oblasti a možnosti na zlepšenia a určíme cestu pre komplexný rozvoj

Agile Leaders Academy, Agile Training - Intenzívny tréning zameraný na soft skills a hard skills kompetencie vašich lídrov, rýchle pochopenie aktuálneho stavu inovatívnymi metódami umožní individuálne budovanie kompetencií

Partnership - pokračujeme dlhodobým partnerstvom a ponúkame poradenstvo pre C‑level, individuálny koučing a mentoring

Agile Leaders Academy™ a súvisiace tréningy je možné škálovať podľa potreby klienta. Môžete využiť vybrané bloky alebo celý program, ako aj dodatočnú dlhodobú podporu. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

*Mimacom - misiou firmyje podpora klientov pri úspešnej adopcií inovácií. Stratégiou je využitie enterprise open source riešení a agilného prístupu, ako „enablerov“ inovácií. Ako jedna z prvých firiem vo svete dosiahli CMMI level 5 s využitím agilných metód. Jedinečnosť ich pragmatického prístupu spočíva v tom, že všetky ich praktiky a nástroje v agilnom prístupe boli vytvorené a vyladené na ich vlastných projektoch.