ONLINE KURZY


Online podpora a vzdelávanie

Obmedzený pracovný režim a hromadné presunutie ľudí na home office so sebou prináša mnohé otázky, s ktorými sa zamestnávatelia musia popasovať. Jednou z nich je ako naďalej poskytovať svojim zamestnancom podporu v ich rozvoji a zabezpečiť, aby si udržali motiváciu, pracovný výkon a nezačali stagnovať. Mnoho rozvojových potrieb, ktoré mali ešte nedávno prioritu, sa dostáva do úzadia, a na povrch vychádzajú potreby úplne nové. Na prácu z domu si zvykajú aj ľudia, ktorým to ich pracovné role v bežnom režime nedovoľujú, čo so sebou prináša potrebu osvojiť si či rozvíjať zručnosti, ktoré predtým neboli vnímané ako potrebné.

Náš tím v spoločnosti Developium je pripravený podporiť vás interaktívnymi online tréningami a umožniť vám aj naďalej pracovať na rozvoji praktických zručností, a pritom dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia.


Ako online vzdelávanie funguje?

Lektor pri online školení prezentuje z virtuálnej miestnosti, zatiaľ čo účastníci sa na vysielanie pripoja z bezpečia a pohodlia svojho domova. Cieľom online vzdelávania je zladiť tímy, osvojiť si nové zručnosti alebo nacvičiť potrebnú tému či spoločné riešenie úloh. Témy a úlohy sú z oblasti interpersonálnych, obchodných a manažérskych zručností. Využívame kombináciu interaktívnych prezentácií a videohovoru, ktoré sú doplnené o zadania, kvízy, testovania, vizualizácie myšlienkových máp a riadené diskusie. 


Výhody online vzdelávania:

  • Efektívna kombinácia udržania motivácie pri práci z domu a rozvoja zručností počas náročného obdobia
  • Zmysluplne strávený čas s tímom a mnoho úsmevných spoločných momentov
  • Online prenos si vyžaduje potrebu väčšej pozornosti ako nahrané e-elearningové video, vďaka čomu si viac zapamätáte
  • Priama interakcia s lektorom vytvára priestor na otázky, diskusiu a feedback, čo zvyšuje pocit naplnenia


Radi Vám pripravíme online školenie na tieto témy:


Aktuálne termíny našich otvorených školení nájdete na platforme Workshop.sk.