HR prúsery

Cieľom programu HR prúsery je pripraviť HR špecialistov, tímlídrov a supervízorov na kritické situácie, s ktorými sa stretávajú vo svojej práci a náročnú komunikáciu, ktorá je s nimi spojená. Účastníci získajú nenahraditeľnú skúsenosť, zníži sa ich strach z nepríjemných situácií a rozhovorov a budú pripravení podporiť svojich kolegov v náročných momentoch a riešiť ich s chladnou hlavou vďaka nadobudnutému know-how ako postupovať z hľadiska procesného, emočného a vzťahového.

Celý program prebieha zážitkovou metódou a je zameraný na nadobudnutie praktických techník a postupov v oblasti prevencie a riešenia náročných momentov a rozhovorov. Všetky situácie, ktoré sa v rámci programu nacvičujú vychádzajú z dlhoročnej mediátorskej praxe a skúseností s riešením tých najnáročnejších situácií v rôznych spoločnostiach a organizáciách.


Porušenia pracovnej disciplíny pri práci na diaľku

Na webinári Vás prevedieme základnými informáciami a praktickými radami k riešeniu porušení pracovnej disciplíny pri práci z domu a pod. Prediskutujeme s Vami základné zásady a poradíme pri riešení individuálnych situácií tak, aby ste si zachovali spravodlivý prístup a vedeli riešiť problémové situácie efektívne aj na diaľku.

  • Drobné, menej závažné a hrubé porušenie pracovnej disciplíny pri práci na diaľku
  • Efektívne spôsoby riešenia porušení pracovnej disciplíny
  • Zásady riešenia a praktické rady pre komunikáciu (vrátane elektronickej komunikácie)

Emočne náročná komunikácia

Počas webinára Vás prevedieme základnými informáciami o plači, hneve a strachu a pravidlami emočne náročnej komunikácie so zamestnancami. Cieľom je zrozumiteľne a jednoducho Vám pomôcť prekonať obavy z oznamovania zlých správ a čo najlepšie zvládnutie komunikácie v emočne náročnej situácii. 

  • Plač, strach a hnev - základné informácie a tipy pre prácu s nimi
  • Pravidlá emočne náročnej komunikácie (oznamovanie zlých správ, uzatváranie dohôd a pod. - podľa okamžitých požiadaviek účastníkov)


Krízový prepúšťací rozhovor

Počas webinára Vám sprostredkujeme najdôležitejšie praktické informácie potrebné k zvládnutiu krízového rozhovoru s prepúšťaným zamestnancom.

  • Príprava a štruktúra prepúšťacieho rozhovoru
  • Rýchle tipy na zvládnutie emócií


Úmrtie zamestnanca

Na webinári Vás prevedieme základnými informáciami a praktickými radami k riešeniu úmrtia zamestnanca mimo pracoviska i na pracovisku (od obdržania informácie o úmrtí až po obnovu bežného fungovania firmy). Prediskutujeme s Vami všetky otázky spojené s témou a poradíme pri riešení individuálnych situácií.

  • Komunikácia pri náhlom úmrtí, úmrtí po dlhej chorobe, pri úmrtí na pracovisku
  • Činnosť a postupy organizácie v období do pohrebu, v deň pohrebu a po pohrebe
  • Smútok a trúchlenie zamestnancov

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na office@developium.sk.