Prečo je metóda LEGO® SERIOUS PLAY® efektívna?

Kocky LEGA slúžia ako jednotný jazyk, ktorý vie použiť každý bez ohľadu na vzdelanie, pozíciu či kultúru. Vedomosti a postrehy každého jedného účastníka môžu tým pádom vyplávať na povrch.

Počiatočné zameranie je na jednotlivca, nie na skupinu. To znamená, že štruktúra procesu si vyžaduje, aby bol každý aktívne zapojený do rozhodovacieho procesu.

Metóda LSP vytvára viac konkrétnych nápadov a výsledkov, pretože každý má čas na to, aby „postavil“ svoje vlastné odpovede a vstupy ešte pred diskusiou a zdieľaním jednotlivých poznaní.

LSP zabezpečuje rýchlejšiu a lepšiu komunikáciu a porozumenie, pretože využíva 3D vizualizáciu, metafory a príbehy so silným emocionálnym nábojom, čo vedie k zníženému počtu nedorozumení.

Stretnutia využívajúce LSP zostávajú pri téme, pretože sa jednotlivci sústredia na kocky – nie na ľudí. Toto umožňuje, aby sa diskusia stala veľmi intenzívnou bez vzniku interpersonálnych konfliktov.