Business & Life Coaching

262-2_l.jpg


Koučing je svetovo uznávaná, vysoko efektívna metóda osobného rastu a rozvoja zohľadňujúca individuálne charakteristiky a potreby jednotlivca. Je to cesta od vízie k cieľom a od spoznania možností k ich praktickej realizácii. Koučing je pre Vás tou správnou voľbou, keď neviete ako ďalej.
Stojíte pred výzvou a máte pocit, že Vaše kapacity na nájdenie riešenia jednoducho nestačia. Kouč Vám v tomto prípade pomôže uvoľniť Váš potenciál a usmerniť ho pod Vašu vedomú kontrolu. Záver koučingu prichádza až vtedy, keď ste Vy sami spokojný s jeho výsledkom. Cieľom je zefektívnenie a zlepšenie kvalitatívnej úrovne plnenia úloh, ale aj zvýšenie spokojnosti s prácou a tiež so sebou samým.

Benefitom koučingu nie je len efektívnejšie napredovanie a uskutočňovanie cieľov, ale dlhodobá zmena v spôsobe rozmýšľania pri riešení výziev a úloh, tzv. "thinking out of the box" a proaktívny akčný prístup. Koučing robí človeka samostatnejším, sebavedomejším a schopnejším tvorivého a zároveň pragmatického prístupu, a teda celkovo rozširuje možnosti a schopnosti človeka uspieť.


Koučing pre jednotlivcov aj organizácie

Náš tím certifikovaných koučov má široké skúsenosti v poradensko-konzultančnej činnosti s rôznorodou klientelou a ich osobný oduševnený prístup a túžba rozvíjať druhých sú pre Vás zárukou kvalitných služieb. 

Koučing realizujeme vo forme osobných stretnutí, online alebo cez telefón prostredníctvom služby "osobný kouč na zavolanie".

Ak máte záujem o životný koučing, kariérny koučing či online koučing alebo sa detailnejšie informovať o možnostiach individuálneho či skupinového koučingu, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám zodpovieme na Vaše otázky a navrhneme riešenie ušité pre Vaše potreby. 


Nájdi si ideálneho kouča

Na koučingových stretnutiach Vás budú sprevádzať aj títo certifikovaní koučovia:


299-9ajjma5ijs9rdap501ln9hovkq_l.pngRoman Kurnický

Roman Kurnický pôsobí viac ako 18 rokov v oblasti ľudských zdrojov ako tréner a kouč pre jednotlivcov a organizácie. Má 11 ročné skúsenosti s koučingom v obchodnej oblasti, od reprezentantov po vrcholové manažérske pozície. Venuje sa koučingu rôznych kategórií zamestnancov v rôznych segmentoch, od špecialistických pozícií cez nižší až po vrcholový manažment.

Roman absolvoval výcvik v kariérnom koučingu a je spoluautorom knihy Manažerské kompetence, Grada Publishing, 2004, Praha.

Je charateristický svojou dynamikou, inovatívnosťou, zmyslom pre humor a je výrazne orientovaný na merateľné výsledky. 


300-n2ivnh4la4jkke3meg0lmfjq9q_l.pngAlena Vágnerová

Alena sa koučingu a tréningu koučovania venuje cez 15 rokov a koučovací prístup využíva aj ako lektorka mäkkých zručností pri práci so skupinami.

Absolvovala akreditovaný výcvik systemického koučovania a certifikované výcviky v tímovom koučovaní, NLP, systemického prístupu v modele Virginie Satirovej či výcviku projektívnej techniky v koučingu Sandplaying.

V prostredí biznisu sa jej koučovací prístup osvedčil pre udržanie dlhodobej motivácie zamestnancov, preberaní zodpovednosti za zverené úlohy, či posilnení samostatnosti a odvahy prinášať vlastné riešenia a podieľať sa na tvorbe stratégií a plánovania úloh. Ako life kouč pôsobila na klinike životného štýlu, kde sprevádzala klientov na ceste k nájdeniu životnej rovnováhy, k posilneniu motivácie a vytrvalosti pri plnení ich vlastných cieľov.


301-7upbgodpqg6h92c85jjinv0sol_l.pngMichal Hamar

Michal pracoval od roku 2007 v korporátnom prostredí, v ktorom nazbieral skúsenosti v rámci segmentov telekomunikácie a bankovníctva. Pôsobil na pozíciách v priamom kontakte s klientom, ale aj ako podpora predajných kanálov a vedúci externých predajných tímov.

Koučingu sa začal venovať počas práce na menších projektoch zameraných na rozvoj osobnosti zamestnancov. Neskôr začal spolupracovať so štátnym inštitútom odborného vzdelávania a zároveň pôsobiť v OZ Vzdelávanie Bytča, kde pracoval na rozvoji potenciálu žiakov strednej školy. Dnes má odkoučovaných cez 210 hodín. Absolvoval taktiež NLP výcvik podľa modelu Anne Linden v NLP centrum Bratislava a výcvik pre riadiacich pracovníkov podľa Virgínie Satyrovej (star prof – rastový model) v Inštitúte Virgínie Satyrovej.

Michal v koučingu využíva poznatky z praxe a citlivo ich preklápa na potreby klientov, ktorí postupne nadobudnú jednoduchý návod pre rýchle aplikovanie želaných zmien do praxe. 


304-0-1-_l.jpgAdam Wiesner

Adam pôsobí ako kouč s terapeutickým prístupom. Je certifikovaným kouč a terapeutom zameraným na riešenie, pričom sa aktívne venuje osobnému aj biznis koučingu.

Skúsenosti v oblasti koučingu nazbieral počas 4 rokov pôsobenia na pozícii interného kouča tímlídrov a manažérov v spoločnosti so sídlom vo Viedni, ktorá sa venuje klientskému servisu. Jeho cieľom je pomôcť svojim klientom nasledovať svoje ciele a sny. Vďaka praxi v prístupe zameranom na riešenia verí, že všetci klienti sú odborníkmi na svoj život, ponúka preto zo svojej strany najmä odborný pohľad na proces, aby spoločne s klientom vytvoril to najlepšie riešenie pre jeho jedinečnú životnú situáciu.

Vo svojom prístupe sa zameriava predovšetkým na to, čo v živote klienta funguje – čo by pre neho mohlo byť užitočné do budúcnosti, aby mohol svoju situáciu rozvíjať v súlade s jeho cieľom alebo želaním. 


305-0-2-_l.jpgMilan Kohút

Milan pôsobí ako konzultant a kouč, pričom je od roku 2016 certifikovaným koučom a členom ICF (International Coach Federation).

Jeho práca a koučingový prístup je založený na medzinárodne uznávaných štandardoch a etických princípoch definovaných ICF. Okrem dodržiavania týchto pravidiel venuje veľa času rozširovaniu svojich kompetencií prostredníctvom štúdia manažmentu, psychológie, psychoterapie a účasti na odborných seminároch z rôznych psychologických smerov.

Milanov prístup možno definovať ako pragmatický integratívny, založený na empirických podkladoch rôznych psychologických a koučingových smerov. Základom jeho prístupu je humanistická, systemická a kognitívno-behaviorálna psychológia.