Predajné zručnosti

249-3_l.jpg


Cieľom našich kurzov je naučiť a v praxi precvičiť predajné zručnosti účastníkov vo vybraných oblastiach. Prezrite si naše portfólio a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mail office@developium.sk.Akreditované kurzy:

Zákaznícka orientácia – účastníci sa naučia základné princípy zvyšujúce zákaznícku starostlivosť, zvyšovať počet spokojných a verných zákazníkov, lepšie využívať zručnosti potrebné pri poskytovaní služieb zákazníkom a vhodnejšie pracovať so svojím postojom a pracovnými podmienkami pri uspokojovaní zákazníkov. Po kurze budú vedieť identifikovať rôzne typy zákazníkov a prispôsobovať svoj prístup k nim.


Interný zákazník
– účastníci sa naučia základné princípy konceptu interného zákazníka, naučia sa identifikovať svojich kľúčových interných zákazníkov a dodávateľov a budú schopní rozpoznať, čo vedie k spokojnosti alebo nespokojnosti interných zákazníkov. Po kurze budú poznať princípy komunikácie a spolupráce s internými zákazníkmi a nástroje na zdokonaľovanie procesov a identifikovanie slabých miest či zdrojov.

Predajné zručnosti – účastníci získajú zručnosti a vedomosti potrebné pri verbálnej aj neverbálnej komunikácii so zákazníkom, pri zvládaní námietok a realizovaní predaja produktov a služieb. Naučia sa rozpoznávať signály záujmu a nezáujmu, dohodnúť sa počas stretnutia, techniky zvládania námietok, dokončovania predaja a vyjednávania vzhľadom na náročných klientov.

Ostatné kurzy:

  • Obchodné rokovanie
  • Vnútorný zákazník ako koncept v dobre fungujúcej organizácii
  • Vyjednávanie pre predajcov
  • Vyjednávanie pre nákupné tímy
  • Predaj v komplexnom prostredí
  • Konzultatívny predaj pre obchodníkov a medicínskych reprezentantov
  • Predajná prezentácia
  • Zvládanie námietok a náročných klientov
  • Typológia klientov
  • Využitie NLP v predajnom procese