Tvorba kompetenčných modelov

266-3_l.jpgKompetenčný model je odpoveďou na otázku, ktoré kompetencie sa podieľajú na úspešnom vykonávaní konkrétnej pozície. Zatiaľ čo popis pracovnej pozície hovorí o tom, čo má robiť zamestnanec na pozícii, kompetenčný model hovorí o spôsobe, ako sa má práca robiť.Tvorba kompetenčného modelu
 patrí ku kľúčovým krokom hodnotenia a rozvoja zručností zamestnancov. Kompetenčný model poskytuje nie len okamžité meradlo efektívnosti ľudí zastávajúcich vybranú pozíciu, ale aj dlhodobo usmerňuje rozvojové úsilie a odráža strategické smerovanie firmy. Spolu s popismi pracovných pozícií určí jednotné kritéria pre posúdenie zručností pracovníkov a zároveň je spoľahlivým a objektívnym nástrojom na ich zhodnotenie.

Pri definovaní kompetencií používame dve techniky:

hĺbkové interview s pracovníkmi na pozícii blízkej popisovanej pozícii (nadriadený, kolega z toho istého oddelenia alebo iného oddelenia či zástupca pozície),
dotazník „Vyžadovaná úroveň kompetencií“, ktorý vyplnili tí istí dopytovaní pracovníci a ktorý slúži ako doplňujúci zdroj informácií

Napíšte nám v prípade záujmu o tvorbu kompetenčného modelu. Radi Vám poskytneme bližšie informácie a navrhneme kompetenčný model na základe Vašich cieľov a očakávaní.