Klasický teambuilding

254-2_l.png


Každý tím je jedinečný a rovnako jedinečný je aj každý teambuilding, ktorý pre Vás pripravujeme. Teambuildingy realizujeme na základe Vašich aktuálnych potrieb a očakávaní. Zanalyzujeme Vašu situáciu a vzápätí Vám pripravíme riešenie šité na mieru.Niekoľko príkladov teambuildingových programov:

Moje miesto v tíme a tímová efektivita

Každý človek má predispozíciu konať a správať sa určitým spôsobom. Tieto vrodené individuálne charakteristiky sa prejavujú aj vo fungovaní tímov. Niekto neustále prináša nové myšlienky, iný ich dokonale zanalyzuje, ďalší ich zrealizuje a niekto ich musí aj dokončiť. Definovanie svojej role v tíme, resp. spoznanie hodnoty kolegov, je dôležité, pretože získate výhodu poznania. Ak poznáte aktuálne silné stránky a možné obmedzenia Vašich ostatných kolegov, môžete sa pripraviť a vhodne rozdeľovať a napĺňať úlohy a projekty. Ak spoznáte akú rolu v tíme zohrávate, môžete viac prispieť k tímovej efektivite.

Náš zákazník náš pán – ako spolupracovať pri získavaní a uspokojovaní klientov

Za úspechom každej firmy stoja spokojní zákazníci. Často sa zákazník veľmi ťažko získava, ale ľahko stráca. Preto sme pre Vás pripravili teambuilding, ktorý sa zaoberá nie len tým, ako si zákazníka získať, ale najmä ako si ho udržiavať prostredníctvom definovania a následného uspokojovania jeho potrieb vďaka dobrému nastaveniu interných systémov a rolí zamestnancov v priamom i nepriamom kontakte so zákazníkom.

Ideálny svet neexistuje – konštruktívne riešenie konfliktov

Konflikty sú súčasťou nie len osobného, ale aj pracovného života. Konflikty v práci sú ale zvyčajne veľkou prekážkou vo výkone a môžu znižovať jeho úroveň, nakoľko pracovníci zvyčajne závisia jeden od druhého. Konflikt však nemusí byť vyslovene negatívny, stačí ho len vedieť konštruktívne vyriešiť a vyťažiť z neho maximum. Aj konflikty môžu byť námetom pre užitočnú zmenu, tak prečo ich nevyužiť vo svoj prospech?

Napíšte nám a objednajte si niektorý zo spomínaných teambuildingov alebo nám popíšte svoju predstavu a my Vám radi pripravíme teambuilding podľa Vašich potrieb a očakávaní.