Angažovanosť a odolnosť pre lídrov a tímy

290-businessman-excited-because-achievem

Prednáška a workshop vychádza z teórie pozitívneho leadershipu, ktorý vedie manažérov k poznaniu, že mať spokojných / odolných členov tímu nie je len výhodou vo vzťahu k dobrej pracovnej klíme, ale najmä k ich zaangažovanosti, vyššiemu výkonu a kladnému prijímaniu zmien alebo neistých dní. Práve tento workshop poskytuje manažérom nie len uvedomenie si tohto faktu, ale najmä konkrétne nástroje, ako zvýšiť angažovanosť členov pracovných tímov v praxi a prekonávať aj nepriaznivé okolnosti. 


Ak ľudia smerujú k napĺňaniu cieľa, ktorý je dostatočne veľký a má zmysel, poznajú účel, chcú prispieť. Teda ak chcete získať vklad, dajte im zmysluplnú prácu a pocit, že prispievajú k niečomu čo je dôležité a majú radi to čo robia a s kým spolupracujú. Mission possible?

Na kurze si prejdeme tieto témy:

  • Sedem základných princípov pozitívnej psychológie a prístupu, ktoré nám pomôžu osvojiť si filozofiu „angažovanosti a resiliencie “
  • Malé manažovateľné a zmysluplné ciele – získajte kontrolu nad svojimi emóciami vďaka sústredeniu sa na malé, dosiahnuteľné ciele
  • Aktivačná energie – začnite meniť svoje zlé návyky cestou najmenšieho odporu
  • Investovanie do vzťahov – zistite, ako investovať do svojich blízkych (rodina, priatelia) a vďaka ich podpore buďte výkonnejší a spokojnejší
  • Tetris Efekt – nastavte svoj mozog na hľadanie príležitostí a budete schopní vidieť pozitívne riešenia aj v chaose
  • Falling Up – reziliencia – hovorte a vytvárajte úspešné príbehy, čím podporíte kultúru optimizmu a odolnosti voči stresu

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na office@developium.sk.