Úvod

„Ako poskytovateľ služieb v oblasti konzultácií a rozvoja ľudských zdrojov založených na kompetenčnom prístupe sme spoľahlivým, profesionálnym a uznávaným partnerom uspokojujúcim rozvojové potreby našich klientov, zohľadňujúc prirodzené a zákonité princípy vedúce k rastu organizácií vďaka ich zamestnancom“.

Spoločnosť Developium s.r.o. je slovenská tréningová a konzultačná spoločnosť, ktorá je súčasťou Recruitmen & Developium Group. Firma v sebe spája ľudí s mnohoročnými skúsenosťami v HR oblasti ako na strane konzultantov, trénerov a koučov, tak i v pozíciách na HR oddelení v malých i veľkých nadnárodných spoločnostiach. Poskytujeme klientom podporu pri nastavovaní a zlaďovaní HR procesov a rozvoj mäkkých zručností vo všetkých potrebných oblastiach podľa zadefinovaných kritérií.

Identifikáciou potrebných oblastí rozvoja a zároveň navrhovaním odborných riešení prispievame k efektívnejšiemu dosahovaniu cieľov spoločnosti a pomáhame klientom vylepšovať to najcennejšie čo vo firme majú – ich zamestnancov a to vďaka:

  • nastavovaniu HR procesov a kultúry v spoločnosti
  • ovplyvňovaniu postojov zamestnancov
  • rozvíjaniu potrebných zručností
  • budovaniu tímov

Developium: Výsledky vďaka ľuďom.