The Orange Frog™ workshop

282-orangefrog_l.jpgThe Orange Frog™ je vzdelávací program založený na vedeckých štúdiách a celosvetovom prieskume Shawna Achora
, predstaviteľa pozitívnej psychológie. Cieľom programu je nie len uvedomenie si faktu, že šťastní ľudia sú výkonnejší, ale taktiež aplikovanie konkrétnych nástrojov na zvýšenie spokojnosti, a tým pádom aj šťastia, členov pracovných tímov.

Spokojní zamestnanci nie sú výhodou len vo vzťahu k dobrej pracovnej atmosfére, ale najmä k ich zaangažovanosti, vyššiemu výkonu a kladnému prijímaniu inovácií.

Workshop založený na programe The Orange Frog™ zabezpečí zvýšenie spokojnosti členov pracovných tímov v praxi. Odpútava účastníkov od negatívneho rutinného vnímania svojej každodennej existencie a orientuje ich na dôvody, prečo byť šťastný. Viac o programe The Orange Frog™ si môžete prečítať tu.

Ak Vás táto myšlienka zaujala a chceli by ste realizovať workshop s programom The Orange Frog™, neváhajte nás kontaktovať.