Koučing a Mentoring

261-1_l.jpgNezáleží na tom, ako veľká je Vaša organizácia - skladá sa z jedinečných ľudí a každý z nich si vyžaduje pri rozvoji individuálny prístup. Organizácia nemôže vždy plošne vzdelávať všetkých ľudí naraz a rovnakým spôsobom. Niekedy je nevyhnutné, aby pomohla zamestnancovi prekonať ťažké obdobie alebo opäť naštartovať jeho rozvoj a dať tak práci rozvojový stimul. Kombinácia koučingu, individuálnych konzultácií či tieňovania je navrhnutá tak, aby rešpektovala aktuálne potreby, o ktorých rozhoduje sám zamestnanec. 

Externý partner – kouč alebo konzultant - predstavuje spolucestujúceho na tejto ceste. Stretnutia s ním zamestnancovi napomáhajú k odbúraniu bariér, uvoľneniu potenciálu a taktiež jeho usmerneniu pod vedomú kontrolu zamestnanca tak, aby nie len efektívnejšie a na vyššej kvalitatívnej úrovni dosahoval ciele a plnil úlohy, ale aby bol aj spokojnejší so svojou prácou a tiež sám so sebou. Dôležitým efektom celého sprevádzania je dosiahnutie úrovne, keď rozvíjaný jedinec postupne prestáva potrebovať externého partnera a dokáže sa rozvíjať sám.

Toto je možné dosiahnuť iba tým, že rozvíjaný:

  • cielene zvyšuje a spresňuje sebapoznanie
  • uvedomuje si priame a nepriame dôsledky svojho správania, postupov a činností
  • preberá zodpovednosť za svoje správanie
  • zvyšuje si sebadôveru a schopnosť otvorene rozmýšľať

Naši skúsení konzultanti asistujú pri kariérnom koučingu, life koučingu, obchodnom koučingu, osobnom rozvoji povýšených manažérov, zmenách postoja, či zmene správania. Pozrite si profily našich certifikovaných koučov a kontaktuje nás. Radi Vám odpovieme na otázky, stretneme sa s Vami a pomôžeme Vám nastaviť vhodný plán pre vašich zamestnancov.