Firemné Teambuildingy

Naštartujte svoje tímy


Tím netvoria ľudia, ktorí spolu pracujú. Tím tvoria ľudia, ktorým na sebe záleží, navzájom sa rešpektujú a dôverujú si.

351-Teambuilding_l.png

Venujte dôležitý čas a pozornosť tomu, čo Vaši ľudia potrebujú na dosahovanie optimálnych výsledkov a dosiahnutie svojho plného potenciálu v rámci tímu. Naštartujte ich chuť a motiváciu, pomôžte im navnímať jeden druhého a nalaďte ich s jedinečným teambuildingom facilitovaným našimi skúsenými lektormi.

Teambuilding napomáha vzájomnému spoznaniu sa ľudí v tíme v príjemnom, nepracovnom prostredí a uvoľnenej atmosfére. Posilňuje dôveru a zlepšuje spoluprácu pomocou cielených aktivít  a hier s následným zdieľaním a rozobratím ich efektu.

Kombinácia indoorových a outdoorových aktivít zabezpečuje dynamický aj reflektívny charakter, zábavu aj napĺňanie tímových cieľov. Vzájomné poznanie sa odstraňuje strach z neznáma a spoločné zážitky tím spájajú. Vyjasnená vízia a nastavený plán krokov vedie k pozitívnym zmenám, a preto pri príprave tréningu kladieme dôraz na posun od efektného strávenia spoločného času k efektívnym výsledkom.


Teambuilding Vám pomôže:

 • uvoľniť bariéry v komunikácii a dať priestor vyjadriť sa aj menej priebojným typom ľudí
 • spoznať osobnostné odlišnosti, silné a slabé stránky ľudí v tíme a využiť ich ku vzájomnej spolupráci
 • budovať jasné rešpektujúce vzťahy cez otvorenú komunikáciu
 • posilniť vzájomnú dôveru a súdržnosť
 • nastaviť pravidlá medzi ľuďmi, ktorí spolu najviac spolupracujú
 • sformulovať víziu tímu do budúcnosti a nastaviť akčný plán krokov rozvoja

V čom sú teambuildingy s nami iné?

 • Všetky vybrané zážitkové aktivity majú svoj cieľ a okrem zábavy prinášajú plno uvedomení, prepojení na biznis a stimulujú správanie želaným smerom.
 • Zastrešíme kompletnú organizáciu, od pomoci s výberom vhodného miesta až po zaslanie pozvánok.
 • Využívame inovatívne metódy ako napríklad Lego Serious Play - seriózna hra s legom, ktorá umožňuje vizualizovať aj ťažko vyjadriteľné myšlienky či emócie, skonštruovať budúce vízie a plány, pomáha pochopiť prebiehajúce zmeny či zvládnuté náročné obdobie. Navyše zabezpečuje 100% zaangažovanosť aj introvertnejších členov tímu.
 • Do teambuildingov zapájame moderné prvky ako online psychometrické hodnotenia či aktuálne prípadové štúdie.
 • Máme skúsenosti s organizovaním teambuildingov pre tímy od 10 do 250 ľudí a rozsiahle množstvo indoor a outdoor aktivít či špecifických programov.


Dôverujú nám:

352-Screenshot-2021-05-07-at-10_l.20.28.


Vyberte si napríklad z týchto teambuildingov:

1. Tematický teambuilding – zostavený na vybranú tému z rôznych zážitkových indoorových a/alebo outdooorových aktivít sledujúci vopred stanovený cieľ (najčastejšie 1-2 dni)
2. Teamspirit  – orientovaný viac na zážitok, zábavu, dobrodružstvo, relax a utuženie skupiny s pozitívnym naladením a nabratím motivácie do ďalšieho pracovného obdobia
3. Virtuálne teambuildingy - plnohodnotné teambuildingy spájajúce zábavu a zážitok s rozvojom zručností a zomknutím tímu, realizované online pomocou špecifických online aktivít, aplikácií a nástrojov
4. Lego® serious play® teambuilding – teambuilding na báze metodiky LSP – interaktívne moderované aktivity s legom, s následným zdieľaním a analýzou vytvorených modelov (túto variantu je možné kombinovať aj s prvkami klasického teambuildingu)
5. The Orange Frog™ Teambuilding - teambuilding vychádzajúci z pozitívnej psychológie – využíva nástroje, ktoré zvyšujú spokojnosť členov pracovných tímov a orientujú účastníkov na dôvody, prečo byť šťastný, na základe myšlienky, že pozitívni ľudia sú výkonnejší
6. Inšpiratívne prednášky - Nemáte čas na celodenný teambuilding? Spojte teambuilding s poradou a obohaťte Váš meeting o interaktívnu inšpiratívnu prednášku od ľudí z praxe obohatenú o zážitkové aktivity


Zaujala Váš naša ponuka? Radi sa s Vami stretneme alebo telefonicky spojíme, nezáväzne poradíme alebo vypracujeme teambuilding šitý na mieru. Kontakujte nás.