Mentoring

263-3_l.jpg


Mentoring je vhodnou voľbou pre tých jednotlivcov a organizácie, ktoré potrebujú rýchlu pomoc pri dosahovaní výrazného zlepšenia potrebných zručností k práci, efektivite a výkonu.


Priebeh mentoringu predstavuje tieňovanie zverených klientov našimi špecializovanými mentormi pri ich každodennej práci. Mentori klientom ponúkajú spätnú väzbu a výučbu vhodnými technikami a nástrojmi, počúvajú bez posudzovania a navrhujú možné riešenia a alternatívy. Poskytujú zrkadlo klientovi kladením sondovacích otázok, ktoré stimulujú hĺbkové myslenie. Riešenia idú za rámec organizácie, pretože mentori prinášajú pohľady z externého prostredia firmy a sú klientom adaptované na základe konkrétnych potrieb organizácie.

Ak Vás služba mentoringu a tieňovania zaujala, neváhajte sa nám ozvať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky a vyskladáme pre Vás plán mentoringu na základe Vašich potrieb a očakávaní.