HR prúsery

Kompletný balík rozvojových aktivít zameraných na kritické a rizikové oblasti HR


293-hrpruser_l.jpg

V práci HR špecialistov, manažérov a tímlídrov môžu vzniknúť rôzne náročné situácie, ktoré si vyžadujú promptné a premyslené jednanie. Ku kritickým situáciám však nedochádza každý deň, a preto môžeme prípravu na nich nechcene podceniť. 


Pripravujte sa na kritické momenty systematicky. Práve v týchto chvíľach máte najlepšiu príležitosť ukázať Vašim zamestnancom, že sa na Vás môžu spoľahnúť.

Cieľom programu HR prúsery je pripraviť vás na kritické situácie, s ktorými sa stretávate vo svojej práci a náročnú komunikáciu, ktorá je s nimi spojená. Získate nenahraditeľnú skúsenosť, zníži sa váš strach z nepríjemných situácií a rozhovorov a budete pripravení podporiť svojich kolegov v náročných momentoch a riešiť ich s chladnou hlavou vďaka nadobudnutému know-how ako postupovať z hľadiska procesného, emočného a vzťahového.

Celý program prebieha zážitkovou metódou a je zameraný na nadobudnutie praktických techník a postupov v oblasti prevencie a riešenia náročných momentov a rozhovorov. Zahŕňa modelové situácie, hranie rolí a kazuistiky založené na reálnych kritických momentoch, simulátory riešenia komplexných situácií a konkrétne návody na riešenie aktuálnych a očakávaných problémov.


Kto by mal absolvovať program HR prúsery?

Program je určený pre HR špecialistov, manažérov, odborárov, supervízorov, tímlídrov a všetkých, ktorých zodpovednosti zahŕňajú  prevenciu a riešenie rôznych nepríjemných situácií, ktoré sa môžu vo Vašej spoločnosti v súvislosti so zamestnancami vyskytnúť. 


Prečo by ste mali absolvovať ́ program HR prúsery?

 • Chcete sa cítiť pripravení na rôzne typy problémov, riešiť ich s prehľadom a odbúrať stres z nepríjemných momentov. 
 • Získate všetky kompetencie potrebné na úspešné riešenie záťažových situácií v HR. 
 • Stanete sa skutočnou oporou pre svojich zamestnancov aj v náročných obdobiach. 
 • Budete schopní zvyšovať spokojnosť zamestnancov a hodnotu svojej značky.


Čím je program výnimočný?

 • Prvý rozvojový program, ktorý pripravuje účastníkov na zvládnutie všetkých kritických situácií vyskytujúcich sa v HR. 
 • Rieši praktické problémy spojením legislatívneho, psychologického, mediačného a manažérskeho pohľadu. 
 • Je úzko prepojený na každodenný život zamestnancov vo firme.
 • Poskytuje spoločnosti strategickú výhodu vďaka príprave a nácviku.
 • Jednotlivé moduly a témy sú flexibilne prispôsobené špecikám spoločnosti. 
 • Zahŕňa komplexnú a zrozumiteľnú teóriu, v kombinácii s praktickými aktivitami.


Lektori programu

Program sme navrhli v spolupráci s Michalom Révayom – mediátorom, preventistom a poradcom pri priešení kritických situácií v HR, ktorý má dlhoročnú skúsenosť s riešením tých najnáročnejších situácií. Všetky nacvičované situácie na tréningu sú založené na mediátorskej praxi a reálnych skúsenostiach so situáciami riešenými v rôznych podnikoch a inštitúciách.


294-uva29tjsjcbvt23ili1k67k1q3_l.pngMichal Révay

Michal je vyštudovaný andragóg s mnohoročnou praxou v budovaní, vedení a rozvoji tímov, v komunikácii a vyjednávaní, vo firemnom vzdelávaní, v organizačnom manažmente a riešení HR problémov. Pôsobí ako lektor/mentor, HR poradca a pracovný mediátor. Pri vytváraní workshopov sa zameriava na témy komunikácie, firemného vzdelávania, manažérskych zručností, organizačného manažmentu a problémov v HR. Záleží mu na okamžitom využívaní sprostredkovaných vedomostí a zručností v každodennej práci.


295-9ajjma5ijs9rdap501ln9hovkq_l.pngRoman Kurnický
Roman má 20 rokov skúseností v oblasti ľudských zdrojov ako HR manager, konzultant a kouč pre jednotlivcov a organizácie. Je charakteristický svojim inovatívnym a systematickým prístupom a zameraný na neustále hľadanie najlepších riešení pre organizácie. Hľadá integritu medzi slovami a činmi ako jednotlivcov, tak aj orga- nizácií. Absolvoval viacero výcvikov v kariérnom koučingu od LHH. Je držiteľom certifikátu Ericsson College University v TASC , certifikovaným facilitátorom v technike Lego Serious Play a spoluautorom knihy Manažérske kompetence (Grada Publishing, 2004).


Prehľad tém

Dĺžka programu je prispôsobiteľná na poldenný, celodenný alebo niekoľkodňový výcvik. Tréning je možné zamerať na jeden alebo kombináciu okruhov, na základe situácií, ktoré riešite vo vašej spoločnosti.

 1. Ako budovať kolektívne vzťahy
 2. Disciplinárne konania
 3. Interné dokumenty (Prevencia)
 4. Kolektívne vyjednávanie
 5. Konflikty modrých / bielych / sivých golierov
 6. Krízová komunikácia
 7. Nebezpečné správanie
 8. Organizačné zmeny
 9. Prepúšťanie
 10. Prevencia konfliktov na pracovisku
 11. Pracovné úrazy
 12. Simulátory pracovných konfliktov
 13. Štrajky a vzbury
 14. Úmrtia zamestnancov
 15.  Zákonník práce


Máte záujem o rozvojový program HR prúsery alebo sa chcete niečo spýtať? Neváhajte nás kontaktovať na office@developium.sk.