The Orange Frog™

Všetci hovoria o šťastí a spokojnosti zamestnancov, ich zaangažovanosti, kreativite a schopnosti prinášať nové nápady či podávať výnimočné výkony. Existuje však technika, akou to skutočne docieliť?

Developium prináša na slovenský trh certifikovaný program The Orange Frog Workshop™.

276-orangefrog_l.jpg

Čo je The Orange Frog Workshop™?

The Orange Frog Workshop™ je zaujímavo a inšpiratívne metodologicky zostavený vzdelávací program, založený na vedeckých štúdiách z Harvardu a celosvetovom prieskume (link), ktorý realizoval Shawn Achor, uznávaný predstaviteľ pozitívnej psychológie, v spolupráci s Gallup inštitútom. Cieľom programu je docieliť zmenu postoja, zvýšenie zaangažovanosti, nárast kreativity a produktivity, lepšie zvládanie stresu a dosahovanie výsledkov na úrovni jednotlivcov aj tímov, a zároveň vytvorenie pozitívneho a podporujúceho prostredia jednotlivých kultúr spoločnosti.

Prečo má zmysel stavať vzdelávací program na šťastí?

  • opakované prieskumy potvrdili, že ak sa rozhodneme byť šťastní, náš mozog funguje lepšie, je otvorený novým veciam a pracuje produktívnejšie 
  • ak naučíme náš mozog všímať si pozitívne veci, sústrediť sa na príležitosti všade, kde sa pozrieme a urobiť si z toho návyk, potom aj v chaose a náročných momentoch nájdeme vždy riešenia
  • ak sme šťastní, sme v práci spokojnejší, zaangažovanejší, tvorivejší, produktívnejší a úspešnejší, máme viac energie, dosahujeme výnimočné výsledky a v prostredí, kde sa cítime dobre, ostaneme dlhšie 

Pomocou programu The Orange Frog Workshop™zvýšite zaangažovanosť vašich zamestnancov, rozviniete oceňujúcu kultúru, ktorá podporuje diverzitu, naučíte sa lepšie zvládať stres a náročné situácie, podporíte výkonných zamestnancov a citlivejšie správanie jeden voči druhému, získate viac optimizmu a dobrej nálady v práci a naučíte sa ako vytvoriť podporné prostredie pre svojich zamestnancov tak, aby boli v práci spokojnejší.

Priebeh certifikovaného programu The Orange Frog Workshop™:

- práca v skupinách 18-36 ľudí z dôvodu využitia skupinovej dynamiky
- využívanie knihy The Orange Frog od svetoznámeho trénera Shawna Achora, autora tohto programu (vieme vám poskytnúť aj anglický originál knihy)

Tri časti programu:

  • prípravná fáza (príprava účastníkov vzdelávania pred workshopom)
  • realizačná fáza (dvojdňový vzdelávací program)
  • implementačná fáza (práca na individuálnych a tímových akčných plánov + follow up)

277-orangefrog2_l.jpg

Referencie: Program The Orange Frog™ využívajú aj spoločnosti KPMG, P&G, Disney, Allianz, Novo Nordisk či US. FOOD.