Referencie

Naši klienti


326-Screenshot-2021-02-26-at-09_l.11.03.


Čo o nás povedali?

„V dnešnom rýchlom a dynamickom prostredí, obzvlášť v oblasti telekomunikácií, dokážu lektori Developia flexibilne reagovať na naše požiadavky, prispôsobujú sa aktuálnym podmienkam a potrebám našich zamestnancov a popri vysokej profesionalite ponúkajú aj mimoriadnu pridanú hodnotu – svoje srdceEntuziasmus, odbornosť, skúsenosti – to sú atribúty, ktoré vedú k vzájomnému úspechu po profesionálnej aj ľudskej stránke.“
- HR Development Team T-Systems Slovakia

Tréningy sú veľmi prakticky orientované, aktivity sa týkajú priamo oblasti, v ktorej pôsobíme, konzultanti a lektori sú vždy veľmi dobre pripravení a čo oceňujeme najviac, je ich snaha neostať len na povrchu veci, ale ísť aj do hĺbky. Myslím tým, že neurobia len to, za čo sú platení, ale robia aj niečo navyše v podobe konzultácie či poradenstva.“
- Medirex

 „Firma Developium realizovala školeniaktoré boli podľa môjho názoru a názoru účastníkov školení príkladom, ako trénovať a precvičovať rôzne situácie použiteľné do praxe.“- Mgr. Ľuboš Korbaš, manažér ľudských zdrojov Softec

„Konzultanti nám poskytli komplexný a ucelený objektívny pohľad na našich ľudí na základe reálnych situácií z praxe, čo nám pomohlo získať nový obzor – pohľad. Prácu odvedenú konzultantmi vnímam na profesionálnej úrovni, rovnako ako priebeh celého projektu spolu s výstupom.“
- UniCredit Bank

 „Konzultant Roman Kurnický, ako psychológ, má nielen odborné teoretické znalosti, no vždy sa zaujímal aj o spôsob, akým sa dajú tieto znalosti využiť v praxi ... bolo mi potešením spolupracovať s tak silnou a zároveň priateľskou osobnosťou. Spolupracovať s niekým na projekte nastavenia a rozvoja obchodného oddelenia, kto je ochotný vám dať pravdivý feedback na Vašu prácu a na procesy a nie len Vám pohladiť vlastné ego je udalosť, ktorá vás profesionálne, ale aj osobnostne posunie vpred."
- Ing. Roman Trebula, National Sales Manager, Servier Slovensko