Riadenie tímov na diaľku

289-modern-young-businessman-holding-cup

Je pre vás výzvou viesť odstrihnutých členov tímu a budovať spoločné smerovanie v každodennej praxi home office? Online kurz "Riadenie tímov na diaľku" pomáha odpovedať na výzvy dnešných dní s už osvedčenými technikami, no v novom móde.

Kurz je určený pre podnikateľov, manažérov a vedúcich, ktorí potrebujú vytvoriť podmienky pre virtuálnu spoluprácu, užitočnú a fungujúcu sieť spolupracovníkov nezávislú na mieste a čase, a zároveň bohatú na know-how, zdroje a nápady. Pre tých, ktorí chcú zaistiť efektívnu komunikáciu v tíme a tým zamedziť zdĺhavým diskusiám a plytvaniu motiváciou. 


Spolu si predstavíme a osvojíme techniky: 

  • Ako vytvoriť, znovuobnoviť a udržať dôveru
  • Na čo myslieť pri použití technológií pri práci s tímom na diaľku
  • Ako správne využívať komunikačné nástroje a techniky v sťaženom prostredí, aby ste boli jasní a zrozumiteľní a pochopili sa navzájom
  • Ako nájsť vnútorné zdroje na prekonávanie prekážok a ako si udržať angažovanosť aj v ťažkých momentoch izolovanosti
  • Vyjasníme si ako optimalizovať a mobilizovať zamestnancov alebo tímy
  • Pochopíte ako môžu lídri najlepšie fungovať v tomto novom modeli dištančného riadenia
  • Objavíte nástroje ako sa prispôsobiť rýchlo sa meniacim nárokom okolitého sveta
  • Povzbudíme Vás ako vtiahnuť a urobiť dôležitým každého člena tímu
  • Vytvoríte si nové nastavenie mysle v tíme k participatívnemu samoriadiacemu tímu a skupinovému riešeniu úloh
  • VIAC- MENEJ-ZACHOVAJ - 9 pravidiel pre riadenie na diaľku

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na office@developium.sk.