Lego® serious play® teambuilding

256-4_l.png


Potrebujete stmeliť tím, zlepšiť komunikáciu, či nastaviť novú víziu a pravidlá tímovej spolupráce? Chcete dať možnosť vyjadriť sa každému, aj tichším, či menej expresívnym ľuďom v tíme? Chcete zvýšiť angažovanosť a tvorivosť svojich zamestnancov? 


Metóda Lego Serious Play je vyvinutá práve na tieto účely. Ponúkame Vám možnosť zažiť inovatívny, hravý a rozvojový teambuilding, ktorého výstupy budú konkrétne akčné plány ihneď prenosné do praxe.

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) je medzinárodne uznávaná projektívna metóda umožňujúca kreáciu nových procesov, postupov, získavanie nových riešení a inovácií, a to všetko pri zachovaní bussiness prostredia. Zvyšuje motiváciu a angažovanosť, búra Paretovo pravidlo a umožňuje rovnocenné zapojenie sa každého člena tímu. Zlepšuje prepojenie hemisfér a tvorivé myslenie a pomáha prísť k efektívnym riešeniam prostredníctvom hravého zážitku. Jednotlivci a tím získavajú vhľad do problematiky, ktorú spoločne riešia, a zároveň vytvárajú plány a opatrenia, ktoré prinesú lepšie výsledky s úsporou času, zdrojov a energie, a hlavne v pozitívnejšom, tvorivom prostredí. Ak si chcete o metóde LSP prečítať viac, kliknite sem.

Najväčším benefitom pre spoločnosť je 100zaangažovanosť tímu – do modelovania sa zapoja všetci členovia tímu, sami si vytvárajú a modelujú súčasný aj budúci stav a dlhšie si zapamätajú svoje riešenia, nakoľko si ich sami konštruujú.

Túto metódu využívajú aj medzinárodné spoločnosti a inštitúcie ako Volkswagen, AT&T či NASA. Ak si ju chcete v rámci teambuildingu vyskúšať aj Vy, neváhajte nás kontaktovať.

Ilustračné fotografie postavených modelov:

257-5_l.jpg

„Nočná mora“ z tímovej spolupráce

258-6_l.jpg

„Kvality nášho tímu“

259-7_l.jpg

„Efektívna komunikácia“