360° spätná väzba

267-4_l.jpg360 stupňová spätná väzba je založená na princípe získavania komplexného a skupinového pohľadu na zručnosti Vašich zamestnancov od ľudí, ktorí s nimi najviac spolupracujú: nadriadený, kolegovia, podriadení a podľa potreby a možností aj interní a externí zákazníci.
Spoločný pohľad na kľúčové kompetencie alebo konkrétne prejavy správania získaný 360 stupňovou spätnou väzbou poskytuje jasné pochopenie silných stránok a potrieb rozvoja hodnoteného. Zamestnanci prijímajú hodnotenie od svojich spolupracovníkov ako čestnejšie, jasnejšie a objektívnejšie v porovnaní s hodnotením iba od nadriadeného, a preto po 360 stupňovej spätnej väzbe získavajú vysokú motiváciu urobiť zmenu vo svojom výkone alebo správaní. Vysoká akceptácia výstupov od kolegov tak prispieva k rýchlejšej zmene správania/výkonu zamestnancov, ako aj k rýchlejšiemu zvýšeniu výkonnosti celej organizácie. Zároveň zamestnanci, ktorí sa týmto spôsobom môžu vyjadriť k práci, cítia väčšiu zodpovednosť za dianie vo firme – získavajú totiž možnosť ovplyvniť toto dianie, ako aj firemnú kultúru.

V procese tvorby 360 stupňového hodnotenia je najdôležitejšou časťou rozhodnutie o výbere kompetencií, ktoré budú merané a o spôsobe, ako budú merané. 360 stupňové hodnotenie je však len časťou celého procesu, ako vyťažiť maximum z údajov, ktoré hodnotený dostane.

Pre bližšie informácie o 360 stupňovej spätnej väzbe a o tom, ako by sa dala využiť vo Vašej situácii a Vašej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať.