Ako si udržať a získať zákazníka cez telefón?

288-smiling-nice-woman-talking-phone-log

Ak nám nie je umožnené osobné stretávanie s klientami, úspešné udržanie spolupráce závisí od našej schopnosti získať si zákazníka cez telefón. Často však aj ten najúspešnejší predajca v teréne narazí pri tomto druhu komunikácie na úskalia, ktoré vyplývajú zo značných rozdielov medzi telefonickým a osobným rozhovorom.


Pripravili sme pre vás sériu prakticky zameraných online tréningov na rozvoj telefonických a interpersonálnych zručností pri zabezpečovaní predaja a spolupráce, so zameraním na ľudskú stránku vzťahu. Na tréningu si prejdeme celý proces - od osvojenia správneho postoju pred telefonátom, cez vysporiadanie sa s námietkami, zlepšovanie verbálnych zručností a zvyšovanie flexibility, až po nácvik náročných a ťažkých situácii a úspešného ukončenia rozhovoru s jasnou dohodou.

1. Vznik príležitostí

Ako si osvojiť správny postoj, taktne zistiť situáciu, overiť spokojnosť zákazníka a následne preklopiť rozhovor na predaj ďalších služieb.

2. Predávanie úžitku

Ako zistiť potreby klienta a prirodzene ho zapojiť do rozhovoru, vytvoriť priestor pre prezentáciu produktu a vzbudiť záujem.

3. Získavanie súhlasu

Ako veriť svojim schopnostiam, prekonávať námietky v úvode a po prezentácii a dohodnúť termín ďalšieho kontaktu alebo inej podpory.


Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na .