Telefonické obchodnícke zručnosti

Telefonické zručnosti - budovanie vzťahu a konzultatívny predaj

Cieľom online tréningu je posunúť účastníkov od predaja produktov a služieb k predaju riešení vďaka aktívnemu a nenátlakovému predaju cez telefón. Účastníci si rozvinú vhodné komunikačné a obchodné zručnosti a techniky pri komunikovaní so zákazníkmi cez telefón s cieľom zistiť potreby a očakávania obchodného partnera, získať záujem, rozvíjať paralingvistickú zložku komunikácie, aktívne počúvanie a argumentovanie cez benefity. Účastníci si interaktívne nacvičia vytyčovanie cieľov, plánovanie a prípravu kontaktu cez telefón.

Obsah kurzu:

 • Jasná komunikácia
 • Jasné a zrozumiteľné vyjadrovanie sa
 • Budovanie vzťahov v obchode
 • Čo, kde, komu a prečo predávam? – analýza potrieb
 • GAMBITY - nadväzovanie kontaktu alebo na čo klient počúva
 • Zručnosť navodenia vzťahu, empatie
 • Zisťovanie potrieb partnera
 • Trojstupňové kladenie otázok smerujúcich k motivácii
 • Podporujúce a brzdiace otázky
 • Zvyšovanie úrovne počúvanie partnera
 • Analýza nielen závažných ale skutočných potrieb
 • Predaj cez úžitok – alebo argumentácia a presvedčovanie
 • Prednáška: Štyri prístupy pri argumentácii a presvedčovaní


Námietka - výzva akceptovaná


Každé školenie obchodníkov začína požiadavkou na zvládanie námietok. Ak je školenie o námietkach, tak ich musíme predsa nacvičovať. Platí však, že prevencia je lepšia ako hasenie problémov. je však námietka problém? Poďte spolu so mnou hľadať, kde eliminovať vznik námietok a ak vzniknú ako z nich urobiť priestor na predaj a presvedčenie klienta o výhodnosti ponuky.

Obsah kurzu:

 • Námietkami - ich význam a moje strachy či výzvy - identifikácia mojich námietok
 • Práca s námietkami 
 • Stratégia a taktiky zvládania rôznych druhov námietok a sťažností
 • Postup zvládania námietok cez preklopenie na benefit 
 • Zakončovanie telefonátu a follow‑up 
 • Uzatváracie techniky – čo teraz používam, aké mám možnosti, vyvolanie potreby, naliehavosti, riziko neriešenia, partnerský obchod


Ako vyťažiť z dôvery klientov alebo Up sale v práci obchodníka

Prísna empatia ako prístup, kedy potrebujme citlivo pochopiť situáciu klienta a vedieť vystihnúť moment na predaj služieb a produktov. Dilema nie je byť či nebyť ani predať či nepredať, ale kedy je správne predávať komu a čo. Účastníci si uvedomia a rozvinú svoju vnímavosť na potreby klientov, precvičia jednotlivé zručnosti a obohatia repertoár správania o prístupy, ktoré vedú ku kvalitnejšiemu uspokojeniu potrieb klientov pri up sellingu.

Obsah kurzu:


 • Príprava na obchod - Zber informácií, stanovenie cieľov, analýza trhu, návykov a zvyklostí podľa typu osobnosti partnera
 • Benefity produktov v kombinácii a hľadanie miest k opakovanému predaju
 • Empatia vs. príležitostné predávanie vs. aktívny up sale
 • Nácvik telefonátov v triádach podľa princípov SPIN


Cross selling - máš produkty a služby, máš klienta, tak predávaj

Ponúkač? Predajca? Konzultant? Všetci chceme v obchode viac, nové, navyše...kde je však hranica a kde je príležitosť....o´dme spolu rozvíjať a hľadať Vašu príležitosť na predaj v novej oblasti. Kurz je tých, ktorí nie sú spokojní s výsledkami predaja a cítia, že ich podnikanie má rezervy a chcú využiť každú možnosť ako svoje podnikanie zefektívniť.

Obsah kurzu:

 • Čo je to Cross-selling a prečo je dôležitý? Čo pokladajú zákazníci za užitočné a čo všetko zákazníci očakávajú?
 • Aká je ponuk a aká je požiadavka? Faktory ovplyvňujúce Cross-selling
 • Produktové, cenové a marketingové stratégie v Cross-sellingu
 • Komunikácia a podpora predaja a ako pôsobím ja na svojich zákazníkov
 • Nácvik situácií a háčikov k využitiu príležitostí na prí-predaj

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na developium@office.sk.