Hodnotenie zamestnancov

264-1_l.png

Každá spoločnosť sa usiluje o získanie a udržanie si kompetentných ľudí, ktorí svoju prácu vedia robiť, môžu robiť a v neposlednom rade aj robiť chcú. Naše nástroje na hodnotenie zamestnancov Vám pomáhajú sa k tomuto cieľu priblížiť, a to pomocou zhodnotenia úrovne kompetencií Vašich zamestnancov, určenia krokov na ich rozvoj a identifikácie silných a slabých stránok.

Vyberte si z portfólia našich poskytovaných služieb: