The Orange Frog™ teambuilding

260-8_l.jpg


Program The Orange Frog™  vychádza z pozitívnej psychológie a vedie k poznaniu, že mať spokojných zamestnancov nie je len výhodou vo vzťahu k dobrej pracovnej atmosfére, ale najmä k ich zaangažovanosti, vyššiemu výkonu a kladnému prijímaniu inovácií.


Teambuilding založený na programe The Orange Frog™ zabezpečí nie len uvedomenie si faktu, že pozitívni ľudia sú výkonnejší, ale taktiež využitie konkrétnych nástrojov na zvýšenie spokojnosti členov pracovných tímov v praxi. “Šťastie“ mnoho autorov definuje ako ako pozitívny emocionálny stav, v ktorom jedinci smerujú k napĺňaniu cieľa, ktorý však musí byť dostatočne veľký a mať zmysel. Šťastie môže byť u ľudí teda zabezpečené poskynutím zmysluplnej práce a navodenia pocitu, že prispievajú k niečomu, čo je dôležité, a že majú radi to, čo robia a s kým spolupracujú.

The Orange Frog™ teambuilding odpútava svojich účastníkov od negatívneho rutinného vnímania svojej každodennej existencie a každého orientuje na dôvody, prečo byť šťastný. Ak Vás táto myšlienka zaujala a chceli by ste zahrnúť tento program do Vášho teambuildingu, neváhajte nás kontaktovať a my Vám vytvoríme teambuilding na mieru.