Vitajte

Práca v spoločnosti Developium napĺňa našu túžbu pomáhať druhým a spája ju s neustále potrebnejším a žiadanejším rozvojom zručností. Za základný kameň spolupráce pokladáme profesionálny a ľudský prístup, vyznačujúci sa transparentnou komunikáciou a rešpektovaním jednotlivcov a ich potrieb.

Veríme, že úlohou HR je vytvoriť prostredie, v ktorom zamestnanci vedia a cítia, že záleží na tom, čo robia a čo si myslia. Len vtedy na seba prevezmú záväzok rozvíjať nie len samých seba, ale taktiež celú firmu. Na základe tohto presvedčenia vzniklo motto našej spoločnosti :

„Výsledky vďaka ľuďom“