Prieskum spokojnosti / Audit

268-5_l.jpgPrieskum spokojnosti alebo Audit firemnej nálady a komunikačnej klímy prinášajú spôsob ako nazerať na firmu objektívnymi, nezaujatými očami.


Programy manažérskeho a komunikačného auditu a prieskumy spokojnosti ponúkajú externý konzultačný pohľad, ktorý organizácii pomáha nazrieť na kvalitu svojich zamestnancov alebo spôsobu komunikácie v celej firme aj medzi oddeleniami, a následne navrhnúť potrebné intervencie. Nápravné kroky sa pritom môžu vyskytnúť nie len na úrovni jednotlivcov a tímov, ale aj celej organizácie a systémov.

Zhodnotenie úrovne a kvality zamestnancov, ich zručností a spôsobu komunikácie; zhodnotenie vedenia a riadenia ľudí; zistenie postojov a motivácie, firemnej atmosféry a kultúry a zhodnotenie firemného prostredia a zamestnaneckej spokojnosti vzhľadom na strategické zámery firmy je nevyhnutný prvý krok k budovaniu želanej budúcnosti.

V prípade záujmu o realizovanie prieskumu spokojnosti či manažérskeho alebo komunikačného auditu nás neváhajte kontaktovať.