Kouč / konzultant na "zavolanie"

292-customer-service-operator-talking-ph

Pri koučovi na "zavolanie" využívame rovnaké pravidlá ako pri klasickom koučingu, od úvodného zakontraktovania (téma a rozsah rozvoja) až po preberanie zodpovednosti za vlastné úlohy a výbehovú fázu s klientom. Výhodou je vyššia flexibilita, šetrenie cestovných nákladov a času. V rámci rozvoja môžete využiť online psychodiagnostiku a/alebo online 360° spätnú väzbu seba či celého tímu (spoznať, tak svoje kompetencie, motivačné dimenzie, preferované správanie či silné a slabé stránky), aby ste sa správne nasmerovali. Alebo budme spolu hľadať čo potrebujete.


Podľa potreby je možné dohodnúť si 30-60 minútové sessions v dohodnutej frekvencii, pri riešení úloh max 90 min. Po dohode sa nastavuje množstvo a frekvencia stretnutí s prípadným follow upom, dotiahnutím úloh a následnou spätnou väzbou od kouča/konzultanta. Rozvoj si nastavuje klient s koučom na základe diagnostiky/360°SV či aktuálnych potrieb rozvoja. Témy a úlohu sú z oblasti interpersonálnych, obchodných či manažérskych zručností.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na office@developium.sk.