Tréninky a školení

„Člověk musí být vzdělaný na to, aby uměl říkat jednoduché věci složitě a moudrý, aby uměl mluvit o složitých věcech jednoduše.“

Charles Tschopp

Máte ve firmě chytré lidi, ale cítíte, že jim chybí určité dovednosti, aby se mohli posunout vpřed a efektivněji naplňovat cíle a úkoly?zne vám komunikace nebo spolupráce v týmu?Neprodáváte tolik služeb či produktů, kolik byste chtěli a mohli?Usilujete o efektivní management týmů a vedení lidí, ale potřebujete více zkušeností a know-how?Potřebujete se naučit zvládat stres, lépe řídit svůj čas a nastolit pracovní a životní rovnováhu?Přijímáte mnoho nových pracovníků a potřebujete je zaškolit do firemní kultury, vybavit je základními měkkými či PC dovednostmi?Chcete mít příjemné pracovní prostředí a dosahovat při tom výsledky?Hledáte odborníky, kteří vám mohou pomoci s hodnocením, vzděláváním a nastavením rozvoje vašich zaměstnanců?


  • Pokud se Vás některé ze zmíněných problémů a výzev týkají, rádi Vám s našim týmem zkušených odborníků pomůžeme, zhodnotíme spolu s Vámi potřebu vzdělávání a navrhneme Vám na míru šité řešení.

Připravujeme a realizujeme široké spektrum soft-skills tréninků a školení, od komunikačních dovedností, asertivního řešení konfliktů, přes time management, zvládání stresu, až po manažerské tréninky a mnohé další.

Našimi klienty jsou malé firmy i velké korporátní společnosti, manažeři, tým-lídři, administrativní pracovníci, specialisté, pracovníci výroby, zdravotnický personál i učitelé. Trénink vám připravíme s ohledem na cílovou skupinu a Vaše specifické potřeby.

Při tvorbě školení jsme inovativní, pracujeme s interaktivními zážitkovými metodami, s nejnovějšími poznatky a s bohatými zkušenostmi z oblasti pracovní psychologie s cílem přinést poznatky a zkušenosti, které umíte uplatnit v praxi při naplňování Vašich vizí a cílů. Výzkumy ukazují, že dobře připraveni, motivovaní a angažovaní pracovníci s pozitivním postojem a konstruktivním přístupem jsou bohatstvím firmy a produkují firmě největší zisk.

Vyzbrojte Vaše lidi potřebnými dovednostmi a nastavte správně postoj. Zajistěte si stejnou úroveň rozvoje dovedností Vašich zaměstnanců a formujte jejich postoje ke klíčovým procesům ve firmě. Kompetence se projeví u zaměstnanců až tehdy, když budou nejenom umět, moci, ale hlavně když budou i chtít projevovat získané dovednosti ve své práci. Získejte zaměstnance, kteří jsou vysoce rozvinuti, samostatní, vidí význam v nastavených procesech a společně zvyšují účinnost při dosahování výsledků.


Některé z témat soft-skills tréninků, ve kterých jsme odborníci, jsou vedeny formou akreditovaného vzdělávání Ministerstvem školství, abychom zajistili jednotný obsah a kvalitu realizovaných aktivit. 

Přehled našich katalogových tréninků 

Pokud vás zaujaly naše témata nebo máte vlastní témata, která byste chtěli zpracovat, rádi Vám na vyžádání zašleme celý katalog tréninků a teambuildingů s podrobným popisem jednotlivých témat a připravíme zcela nový na míru šitý trénink podle vašich potřeb a zájmů. 

Kontaktuje nás, rádi odpovíme na Vaše dotazy. 

Manažerské dovednosti

1. Od manažera k lídrovi - budování a vedení týmů

2. Motivace a stimulace lidí

3. Koučink v práci manažera

4. Strategické myšlení

5. Hodnotící rozhovory

6. Vedení výběrového rozhovoru

7. Navigování přes organizační změnu

Obchodní dovednosti

8. Akademie vyjednávání - Modul I: Základy kontaktu s dodavateli a využívání asertivních a neasertivních nástrojů ve styku se zákazníky

 9. Akademie vyjednávání - Modul II: Rozvoj a nácvik obchodních dovedností a rozvoj negociačních technik

10. Akademie vyjednávání - Modul III. Zvládnutí různorodosti změny a náročných typů v obchodě

11. Argumentace a vyjednávání v kostce

12. Rozum a intuice v podnikání

13. Emoce a dobrý obchod

14. Jak se vyrovnat s náročnými klienty

15. Interní zákazník

16. Zákaznická péče

Interpersonální dovednosti

17. Zvládání stresu a zátěžových situací

18. Efektivní komunikace

19. Prezentační dovednosti

 20. Časový management - sebeřízení v čase

21. Asertivní řešení konfliktů

Témata pro HR oddělení

22. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

23. Talent management a nástupnictví

24. HR Controlling

25. Efektivní výběr a nábor zaměstnanců

26. Poznej sebe a svého zaměstnance

27. Executive Search

28. Tvorba kompetenčního modelu

29. Trénuj trenéra aneb od proklikávače slidů k ​​lektorovi

30. Profesionální asistentka

31. Kreativita a inovativní myšlení

32. Vedení porad a skupinové řešení úkolů

Lego Serious Play Workshopy

33. Design kompetenčního modelu s využitím Lego Serious Play

34. Náš ideální tým

35. Workshop "Vymodeluj si svůj tým" (metodologie společnosti cut-e - světový leader ve vývoji online psychodiagnostických testů a dotazníků)

Ilustrační foto z našich tréninků

154-20160816-140237-2-_l.jpg

151-20160816-140702_l.jpg

157-20160816-140511-2-_l.jpg

159-20160816-140243_l.jpg

182-vajcolapVW2_l.jpg

183-vajcolapVW_l.jpg