Prodejní dovednosti

Akreditované kurzy

>
 • Zákaznická orientace

  Cílem kurzu je naučit av praxi procvičit dovednosti účastníků, kteří budou po absolvování kurzu: vědět identifikovat základní principy zvyšující zákaznickou péči, zvyšovat počet nejen spokojených, ale i věrné zákazníky, lépe využívat dovednosti potřebné při poskytování služeb zákazníkům, vhodnější pracovat se svým postojem a pracovními podmínkami při uspokojování zákazníků, vědět identifikovat různé typy zákazníků a přizpůsobovat přístup k nim.
 • Interní zákazník

  Cílem kurzuje naučit a v praxi procvičit dovednosti účastníků, kteří budou po absolvování kurzu: znát základní principy konceptu interního zákazníka, umět identifikovat klíčových interních zákazníků a dodavatelů, schopni rozpoznat, což vede ke spokojenosti nebo nespokojenosti interních zákazníků, znát principy komunikace a spolupráce s interními zákazníky, znát způsoby, jak může zlepšit komunikaci mezi svými vnitřními zákazníky a dodavateli, znát nástroje na zdokonalování procesů, identifikování slabých míst a zdrojů.
 • Prodejní dovednosti

  Cílem kurzu je naučit a v praxi procvičit dovednosti účastníků, kteří po absolvování kurzu: získají dovednosti a znalosti potřebné při verbální i neverbální komunikaci se zákazníkem, při zvládání námitek a realizaci prodeje produktů a služeb. Účastníci se naučí rozpoznávat signály zájmu a nezájmu se dohodnout během setkání, techniky zvládání námitek, dokončování prodeje a vyjednávání vzhledem k náročné klienty


Ostatní kurzy


 • Obchodní jednání
 • Vnitřní zákazník jako koncept v dobře fungující organizaci
 • Vyjednávání pro prodejce
 • Vyjednávání pro nákupní týmy
 • Prodej v komplexním prostředí
 • Poradní prodej pro Obchodníky a medicínských reprezentantů
 • Prodejní prezentace
 • Zvládání námitek a náročné klienty
 • typologie klientů
 • Využití NLP v prodejním procesu