Principy

Principy, ze kterých vycházíme při navrhování a realizaci rozvojových projektů pro klienty jsou:

·  Strategie a napojení na ni - úzké propojení rozvojového programu se strategickými záměry firmy. HR oddělení vnímáme jako strategického partnera pro business development, ať už je klient z kteréhokoliv segmentu.

·  Cílenost - zabezpečení toho, aby všechny realizované aktivity byly přesně cílené a zajišťovaly co největší úspěch s efektivním vynaložením investicí při poskytování HR služeb a rozvojových aktivit zaměstnancům (respektující Paretův princip 80:20);

·  Osobní zodpovědnost - dosažení toho, aby všichni zainteresovaní lidé převzali osobní zodpovědnost za rozvoj své organizace, svých pracovníků a hlavně za sebe;

·  Přidaná hodnota - spolupráce, pomoc a poradenství se servisem navíc - od zadání po dodání služby, nástrojů nebo systémů - až po úspěšnou implementaci a užívání;

·  Efektivnost (dlouhodobý efekt) - zabezpečení udržitelnosti a dlouhodobého uplatňování získaných dovedností a nástrojů v každodenní práci zaměstnanců i po skončení vstupu naší organizace.