Průzkum spokojenosti

Průzkum spokojenosti nebo Audit firemní nálady a komunikačního klimatu.

Quo Vadis? Nazírejte na firmu systémově a objektivně. Projekty manažerského či komunikačního auditu a průzkumy spokojenosti jsou ideální příležitostí k nahlédnutí do vnitřku firmy objektivníma nezaujatýma očima. Kouzlo externího konzultačního pohledu pomáhá organizaci nahlédnout na kvalitu svých zaměstnanců nebo způsobu komunikace ve firmě a mezi odděleními a následně navrhnout potřebné intervence nebo nápravná opatření, nejen na úrovni jednotlivců či týmů, ale celé organizace a systémů. Zhodnocení úrovně a kvality zaměstnanců, jejich dovedností, způsobu komunikace či vedení a řízení lidí, zjištění postojů a motivace, firemní atmosféry a kultury, prostředí a zaměstnanecké spokojenosti s ohledem na strategické záměry firmy je nezbytný první krok k ovlivňování budoucnosti organizace žádoucím směrem.