Manažerské dovednosti

Akreditované kurzy

 • Výběrové rozhovory

  Cílem kurzu je naučit av praxi procvičit dovednosti účastníků, kteří budou po absolvování kurzu: vědět vést výběrový rozhovor, udělat dobrou přípravu na výběrový rozhovor, uplatnit posloupnost kroků při vedení výběrového rozhovoru, uplatňovat principy a kroky rozhovoru založeného na kompetencích, vytvořit uvolněnou atmosféru během rozhovoru , využít dovednosti kladení otázek a aktivního naslouchání vedoucí k identifikaci kompetencí, zachytit a vyhodnotit důležité výpovědi.
 • Budování a vedení týmů

  Cílem kurzu je naučit av praxi procvičit dovednosti účastníků, kteří budou po absolvování kurzu: znát svůj preferovaný styl vedení lidí, znát silné a slabé stránky jednotlivých stylů vedení lidí, umět určit a uplatnit vhodný styl vedení vzhledem k dané situaci, znát své individuální nastavení a jejich vliv na týmovou spolupráci, znát kvality efektivního týmu a vědět jak je posilovat, znát stadia vývinu týmů a jak ovlivňují reálnou týmovou práci, umět poskytovat a přijímat konstruktivní zpětnou vazbu, znát zákonitosti a principy motivace pracovníků, umět stanovit cíle podle kritérií SMART.
 • Vedení porad

  Cílem kurzu je naučit av praxi procvičit dovednosti účastníků, kteří budou po absolvování kurzu: umět připravit a realizovat efektivní poradu, uplatňovat principy efektivního řízení interakce během skupinového řešení úloh, aplikovat dovednosti moderátora při vedení porad, poznat procesy probíhající ve skupině a jejich význam při řízení skupinové práce, znát kvality efektivního týmu a efektivní týmové spolupráce a vědět jak je posilovat ve svém týmu, znát stadia vývinu týmů a umět je rozpoznat v reálném týmu, umět poskytnout zpětnou vazbu týmu s cílem zlepšit jeho výkon.
 • Motivace v práci manažera

  Cílem kurzu je naučit av praxi procvičit dovednosti účastníků, kteří budou po absolvování kurzu: znát zákonitosti a principy motivace pracovníků, znát zásady poskytování zpětné vazby, vědět jak poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu, znát svůj preferovaný styl vedení lidí a úlohu odměny a trestu, umět určit a uplatnit vhodný styl vedení vzhledem k situaci, umět stanovit cíle podle kritérií SMART, vědět jak postupovat při delegování úkolů pracovníkem.
 • Hodnotící rozhovory

  Cílem kurzu je naučit av praxi procvičit dovednosti účastníků, kteří budou po absolvování kurzu: znát význam a přínosy hodnotícího rozhovoru v práci s lidmi, mít procvičené interpersonální dovednosti spojené s vedením rozhovoru, znát zásady a principy vedení hodnotícího rozhovoru, umět poskytnout zpětnou vazbu na výkon a chování zaměstnance, vědět prodiskutovat problémové oblasti se zaměstnancem, umět definovat výkonové cíle, umět definovat a komunikovat budoucí požadavky a očekávání na zaměstnance, znát chyby, které snižují objektivitu hodnocení.
 • Koučink v práci manažera

  Cílem kurzu je naučit a v praxi procvičit dovednosti účastníků, kteří budou po absolvování kurzu: umět rozpoznat dovednosti potřebné pro koučování obecně au sebe, lépe klást otázky, aktivně naslouchat a zadávat cíle, vědět realizovat koučovací rozhovor, mít identifikovány situace vhodné k uplatňování koučování, mít vypracován plán svého rozvoje v koučování, vytipované oblasti a cíle koučování svých kolegů.
 • Asertivita a řešení konfliktů

  Cílem kurzu je naučit av praxi procvičit dovednosti účastníků, kteří budou po absolvování kurzu: vědět rozpoznávat projevy asertivního a neasertivního chování a umět volit vhodnou formu podle situace, efektivnější dosahovat výsledky a udržovat přitom dobré vztahy, umět rozpoznat symptomy vznikajícího a probíhajícího konfliktu a najít jeho konstruktivní řešení av kontaktu s týmem, externími i interními klienty, znát základní strategie řešení konfliktů a umět je konstruktivně řešit, řídit vztahy kolem sebe a předcházet vzniku konfliktů.
 • Ostatní kurzy

  • manažerské dovednosti
  • Antifluktuačný program
  • Budování klimatu 
  • podporující inovace
  • Budování projektových týmů a jejich správu
  • Doprovázení změny pomocí komunikace
  • Empowerment a delegování
  • Hodnotící a rozvojové pohovory
  • Koučink v práci (sales manažera, vedoucího, interního kouče, HR managera)
  • Od nápadu k úspěchu na trhu
  • Organizační rozvoj (workshop vs. inovativní řešení a systémové myšlení)
  • Organizování a plánování práce manažera
  • Řízení obchodních týmů
  • Řešení problémů a rozhodování
  • Rozvoj základních manažerských kompetencístrategický management
  • Týmová práce a teambuildingtrénink trenérů
  • Vedení a motivace pracovníků
  • Vytyčování cílů a hodnocení pracovníků
  • Základy moderního managementu