The Orange Frog™

89-baner-orange-frog_l.jpg

Všichni mluví o štěstí, spokojenosti zaměstnanců, jejich zapojení, kreativitě, schopnosti přinášet nové nápady, vidět místo překážek příležitosti, nebo podávat výjimečné výkony. Ale málokdo Vám poskytne i techniky, jak toho dosáhnout. Developium přináší na český trh certifikovaný program „The Orange Frog Workshop ™“, který je založen na vědeckých studiích z Harvardu a celosvětovém průzkumu, který realizoval Shawn Achor (představitel pozitivní psychologie, autor 2 bestsellerů) ve spolupráci s Gallup institutem.

Vzorec štěstí funguje opačně!

212-Snimka_l.PNG

Původní a nový vzorec: štěstí není výsledek budoucího úspěchu, ale jeho motivátor

Co je The Orange Frog Workshop™?

Je to zajímavě a inspirativně metodologicky sestavený vzdělávací program založený na vědeckých studiích, jehož cílem je změna postoje, zvýšení angažovanosti, nárůst kreativity, produktivity, lepší zvládání stresu a dosahování výsledků na úrovni jednotlivců stejně jako týmů a zároveň vytvoření pozitivního a podporujícího prostředí jednotlivých kultur společnosti.

Proč má smysl zabývat se štěstím?

 • Opakované průzkumy potvrdily, že pokud se rozhodneme být šťastní (ano, rozhodneme), náš mozek funguje lépe, je otevřený novým věcem, pracuje produktivněji a pak se dostaví i výsledky.
 • Pokud naučíme náš mozek všímat si pozitivních věcí, soustředit se na příležitosti všude, kde se podíváme a uděláme si z toho návyk, pak i v chaosu a náročných momentech najdeme vždy řešení.
 • Neboť pokud jsme šťastní, jsme v práci spokojenější, zaangažovanější, tvořivější, produktivnější, úspěšnější, máme více energie, dosahujeme výjimečné výsledky a také v prostředí, kde se cítíme dobře, zůstaneme déle.

Díky Orange Frog Workshop-u:

 • Zvýšíte zaangažovanost zaměstnanců
 • Podpoříte kolegy, kteří chtějí přinášet nové poznatky do společnosti
 • Rozvinete oceňující kulturu, která podporuje jinakost / diverzitu
 • Získáte více optimismu, pohody a dobré nálady do práce
 • Naučíte se lépe zvládat stres a náročné situace
 • Podpoříte „best performery“ a citlivější chování jeden vůči druhému
 • A navíc, naučíte se jak vytvořit podpůrné prostředí pro své zaměstnance, aby byli v práci spokojenější, což vede k přidané hodnotě pro klienta a pomáhá udržet jeho loajalitu 

Průběh certifikovaného programu The Orange Frog Workshop™:

 • Využíváme skupinovou dynamiku a proto pracujeme ve skupinách po 18-36 lidí
 • Součástí workshopu je kniha The Orange Frog
 •  Metodologie celého programu je složena ze 3 částí:
  • Přípravná fáze - samostatná příprava účastníků vzdělávání před workshopem

  • Realizační fáze - 2 denní vzdělávací program 

  • ;Implementační fáze - práce na individuálních a týmových akčních plánech + Follow up 

90-orange-frog_l.jpg

K tréninku či teambuildingu Vám můžeme poskytnout i anglický originál knihy The Orange Frog od světoznámého trenéra Shawn Achor, autora tohoto certifikovaného programu.