klasický teambuilding

169-puzzle-1019751-1920_l.jpg

Realizujeme teambuildingy na základě toho, co právě teď potřebujete. Nejprve se zaměříme na analýzu vašich potřeb a pak Vám připravíme řešení šité na míru. Inspirujte se vybranými teambuildingové programy s rozvojovým charakterem:


  • Mé místo v týmu a týmová efektivita
Každý člověk má predispozici jednat a chovat se určitým způsobem. Tyto vrozené individuální charakteristiky se projevují i ​​ve fungování týmů. Někdo neustále přináší nové myšlenky, jiný je dokonale zanalyzuje, další jejich zrealizuje a někdo je musí i dokončit. Definování své role v týmu resp. poznání hodnoty kolegů je důležité, protože získáte výhodu poznání. Protože pokud znáte aktuální silné stránky a možné omezení vašich ostatních kolegů, můžete se připravit a vhodně rozdělovat a naplňovat úkoly a projekty. Pokud poznáte jakou roli v týmu sehráváte, můžete více přispět k týmové efektivitě.

  • Zákazník náš pán - jak spolupracovat při získávání a uspokojování klientů
Za úspěchem každé firmy stojí spokojení zákazníci. Často se zákazník velmi těžko získává, ale snadno ztrácí. Proto je tu pro Vás trénink, který se zabývá nejen tím, jak si zákazníka získat, ale zejména jako si ho udržovat prostřednictvím definování a následného uspokojování jeho potřeb díky dobrému nastavení interních systémů a rolí zaměstnanců v přímém i nepřímém kontaktu se zákazníkem.

  • Ideální svět neexistuje - konstruktivní řešení konfliktů
Konflikty jsou součástí nejen osobního, ale i pracovního života. Konflikty v práci jsou ale obvykle velkou překážkou ve výkonu. Konflikty mohou snižovat úroveň výkonu, protože pracovníci obvykle závisejí jeden od druhého. Konflikt nemusí být vysloveně negativní, stačí ho jen vědět konstruktivně vyřešit a vytěžit z něj maximum. I konflikty mohou být námětem pro užitečnou změnu, tak proč je nevyužít ve svůj prospěch? Objednejte si teambuilding zaměřený na techniky konstruktivního řešení konfliktů a jejich předcházení.