Interpersonální dovednosti

Akreditované kurzy

 • Efektivní komunikace

  Cílem kurzu je naučit av praxi procvičit dovednosti účastníků, kteří budou po absolvování kurzu: vnímat komunikaci jako komplexní proces, umět identifikovat a předcházet šumem a bariérám v komunikaci, mít procvičené komunikační dovednosti vedoucí k efektivní komunikaci, vědět jak přizpůsobit svou komunikaci různým typům lidí, schopni efektivně komunikovat v rámci týmové práce, znát zásady poskytování zpětné vazby, umět uplatnit kroky poskytování konstruktivní zpětné vazby.
 • Prezentační dovednosti

  Cílem kurzu je naučit av praxi procvičit dovednosti účastníků, kteří budou po absolvování kurzu: způsobilí identifikovat vlastní schopnosti, dovednosti při prezentaci, efektivně prezentovat před různými skupinami lidí, umět připravit jasnou a srozumitelnou prezentaci (přesvědčovací, motivační, informativní), používat audiovizuální pomůcky - flipchart, dataprojektor, mikrofon a jiné, zvládat náročné situace, trému a náročných posluchačů v auditoriu.
 • Asertivita a řešení konfliktů

  Cílem kurzu je naučit av praxi procvičit dovednosti účastníků, kteří budou po absolvování kurzu: vědět rozpoznávat projevy asertivního a neasertivního chování a umět volit vhodnou formu podle situace, efektivnější dosahovat výsledky a udržovat přitom dobré vztahy, umět rozpoznat symptomy vznikajícího a probíhajícího konfliktu a najít jeho konstruktivní řešení av kontaktu s týmem, externími i interními klienty, znát základní strategie řešení konfliktů a umět je konstruktivně řešit, řídit vztahy kolem sebe a předcházet vzniku konfliktů.
 • Time Management a zvládání stresu

  Cílem kurzu je naučit av praxi procvičit dovednosti účastníků, kteří budou po absolvování kurzu: způsobilí identifikovat potenciální zdroje stresu a požírače času u sebe, znát své typické způsoby reagování na náročné situace a umět je vhodnější řešit, efektivněji řídit sebe v čase, vědět zvládat stresové situace konstruktivní komunikací s okolím, realizovat základní techniky relaxace, znát své životní priority a podle nich plánovat své úkoly.

Ostatní kurzy

 • Interpersonální dovednosti
 • Aktivní a prokatívne řešení problémů
 • Asertivní komunikace na pracovišti a řešení konfliktů
 • Flexibilita jako postoj a nejen zručnost
 • Interpersonální dovednosti v práci obchodníka, manažera, asistentky
 • Komunikace na pracovišti a zvládání náročných kolegů / klienty
 • Time management resp. sebe v čase (Covey vs. Allan)Prezentace a vystupování na veřejnosti
 • Proaktivní řešení problémů
 • Řešení konfliktů -Seberozvoj jako cesta k vyšší výkonnosti