Publikace a články

Manažerské kompetence: Způsobilosti výjimečných manažérů20-132178_l.jpg

M. Kubeš, D. Spillerová, R. Kurnický

  • Najdete v ní témata jako například:
  • Jak identifikovat kompetence
  • Kompetenční modely a jejich využití
  • Měření úrovně kompetencí
  •  Assessment centra
  • Jak rozvíjet kompetence
  • Rozvoj lidských zdrojů na kompetenčním přístupu

V této naší publikaci (vydavatelství GRADA, 2004) praktickým způsobem přibližujeme problematiku manažerských kompetencí a shrnujeme naše dosavadní zkušenosti s Programem integrovaného rozvoje manažerů ADDA®. Kniha je užitečným průvodcem pro všechny manažery, kteří rozvíjejí nejen své kompetence, ale i kompetence svých podřízených.


Články

Hodnocení lidí


Kariérní poradenství


Kompetenční přístup