Koučink, Mentoring, Consulting

„Důvěřujte lidem a oni Vás nezklamou. Chovejte se k nim jako ke skvělým osobnostem a oni svou skvělost prokáží.“

Ralph Waldo Emerson

  • Hledáte způsob, jak rozvíjet zaměstnance na individuální úrovni?
  • Chcete dosahovat cílů efektivněji?
  • Potřebujete odborné konzultace a zpětnou vazbu ke způsobu řízení?

Zohledněte individualitu. Jakkoli je Vaše organizace velká, skládá se z jedinečných jednotlivců a každý z nich vyžaduje při rozvoji individuální přístup. Opakovaně se stává, že organizace nemůže jednoduše plošně vzdělávat všech. Naopak, někdy je nezbytné, aby pomohla zaměstnanci (člověku) překonat těžké období nebo opět nastartovat svůj rozvoj a dát tak práci zaměstnance rozvojový stimul. Kombinace koučinku, individuálních konzultací a stínování jsou navrženy tak, aby respektovaly aktuální potřeby, o kterých rozhoduje sám zaměstnanec. 

Externí partner - kouč, konzultant - představuje spolucestujícího na této cestě, přičemž máme jasný pouze cíl. Setkání napomáhají k odbourání bariér, k uvolnění potenciálu a jeho zásad pod vědomou kontrolu rozvíjení zaměstnance tak, aby následně nejen efektivně a na vyšší kvalitativní úrovni dosahoval cíle a plnil úkoly, ale byl i spokojenější se svou prací a také sám se sebou. Důležitým efektem celého doprovázení je dosažení úrovně, když si podporovaný zaměstnanec/člověk postupně nahrazuje externího partnera a dokáže se rozvíjet sám, tj v momentech rozhodování si testuje jednotlivé alternativy kladením "správných" otázek s cílem minimalizovat neadekvátní rozhodnutí. 

  • Toho lze dosáhnout pouze tím, že osoba, u které podporujeme rozvoj:
  • cíleně zvyšuje a zpřesňuje sebepoznání
  • uvědomuje si přímé a nepřímé důsledky svého chování, postupů a činností
  • přebírá odpovědnost za své chování
  • zvyšuje si sebedůvěru a schopnost otevřeně přemýšlet

Naši zkušení konzultanti asistují při kariérním koučinku, life koučinku, obchodním koučinku, osobním rozvoji povýšených manažerů, změnách postoje, či změně chování. Podívejte se na profily našich certifikovaných koučů a konzultantů a kontaktujte nás. Rádi zodpovíme všechny otázky, setkáme se s Vámi a pomůžeme Vám nastavit) odpovídající plán.