Orange Frog Teambuilding

Všichni mluví o štěstí, spokojenosti zaměstnanců, jejich zapojení, kreativitě, schopnosti přinášet nové nápady, vidět místo překážek příležitosti, nebo podávat výjimečné výkony. Ale málokdo Vám poskytne i techniky, jak toho dosáhnout. Developium přináší na český trh certifikovaný program „The Orange Frog Workshop ™“, který je založen na vědeckých studiích z Harvardu a celosvětovém průzkumu, který realizoval Shawn Achor (představitel pozitivní psychologie, autor 2 bestsellerů) ve spolupráci s Gallup institutem.

Vzorec štěstí funguje opačně!

212-Snimka_l.PNG


Původní a nový vzorec: štěstí není výsledek budoucího úspěchu, ale jeho motivátor

Co je The Orange Frog Workshop™?

Je to zajímavě a inspirativně metodologicky sestavený vzdělávací program založený na vědeckých studiích, jehož cílem je změna postoje, zvýšení angažovanosti, nárůst kreativity, produktivity, lepší zvládání stresu a dosahování výsledků na úrovni jednotlivců stejně jako týmů a zároveň vytvoření pozitivního a podporujícího prostředí jednotlivých kultur společnosti.

Proč má smysl zabývat se štěstím?

·  Opakované průzkumy potvrdily, že pokud se rozhodneme být šťastní (ano, rozhodneme), náš mozek funguje lépe, je otevřený novým věcem, pracuje produktivněji a pak se dostaví i výsledky.

·  Pokud naučíme náš mozek všímat si pozitivních věcí, soustředit se na příležitosti všude, kde se podíváme a uděláme si z toho návyk, pak i v chaosu a náročných momentech najdeme vždy řešení.

·  Neboť pokud jsme šťastní, jsme v práci spokojenější, zaangažovanější, tvořivější, produktivnější, úspěšnější, máme více energie, dosahujeme výjimečné výsledky a také v prostředí, kde se cítíme dobře, zůstaneme déle.


Zvýšíte zaangažovanost zaměstnanců

·  Podpoříte kolegy, kteří chtějí přinášet nové poznatky do společnosti

·  Rozvinete oceňující kulturu, která podporuje jinakost / diverzitu

·  Získáte více optimismu, pohody a dobré nálady do práce

·  Naučíte se lépe zvládat stres a náročné situace

·  Podpoříte „best performery“ a citlivější chování jeden vůči druhému

·  A navíc, naučíte se jak vytvořit podpůrné prostředí pro své zaměstnance, aby byli v práci spokojenější, což vede k přidané hodnotě pro klienta a pomáhá udržet

   jeho loajalitu