O nás

Něco o nás, zakladatelích RecruitMen & Developium Group:

  • Proč jste se rozhodli založit vzdělávací a konzultační firmu? 

„Když jsem šel studovat psychologii, chtěl jsem idealisticky lidem pomáhat a dělat něco smysluplného. Nicméně, zjistil jsem, že klinická psychologie, které bylo na škole hodně, není pro mě a raději jsem chtěl dělat v oblasti pracovní psychologie. Okolí si myslelo, že zvítězí pragmatismus a mamon. Až praxe mi ukázala, že práce v konzultační a vývojové společnost dokáže spojit původní záměr pomáhat druhým s pozitivním směřováním rozvoje dovedností. Pracovat na rozvoji s těmi, kteří nemusí, ale kteří chtějí. A tak vzniklo Developium jako naše „závislost na rozvoji".“

  • Co je vizí Vaší společnosti?

„Jako každé jiné komerční prostředí i sféra vzdělávání a konzultačního byznysu je plná konkurence. Profesionální a lidský přístup jsme zakomponovali i do našeho sloganu:  Výsledky díky lidem. Přinášíme výsledky, za které nás klienti platí a zároveň chceme být firmou „první volby" kvůli svým konzultantům, kde je každý „brand" i sám o sobě.“

  • Jakými způsoby se snažíte své vize dosáhnout, resp. v čem jste jiní?
Chceme být následováni a nikoliv těmi, kteří následují. V praxi to znamená být neustále vnímaví v první řadě k potřebám byznysu našich klientů a přinášet jim řešení. Druhou povinností je neustále na sobě pracovat a sledovat trendy v oblasti vzdělávání a přinášet nové přístupy či metodiky na český či celý CEE trh. Příkladem jsou Lego Serious Play nebo The Orange Frog a věřím, že zanedlouho to budou i další nástroje.
  • Co považujete v oblasti vzdělávání a HR v současnosti za největší výzvu?

„Vždy bude výzvou vytvořit partnerský vztah mezi zadavatelem (sponzorem programů a vzdělávání), účastníkem nebo účastníky, aby vzdělání nebylo páchane na nich (protože výsledky díky lidem) námi jako dodavateli. Pouze otevřená a transparentní komunikace, pozitivní směrování rozvoje respektujícího jednotlivce a jeho/její potřeby s upřímnou snahou najít řešení, dokáže odolat i výkyvům ekonomiky, když je na vzdělávání více či méně peněz. Protože  rozvíjet se není jen nutnost, ale nevyhnutelnost. Protože úkolem HR je vytvořit prostředí, kde zaměstnanci vědí a cítí, že to, co dělají a to, co si myslí, je to, na čem záleží a tehdy na sebe převezmou závazek snadněji a angažují se nejenom v dosahování výsledků, ale také v rozvoji firmy, a to je možné jenom díky lidem.“(Roman Kurnický, konatel, trenér, konzultant, kouč)

·  Něco o nás od našich zaměstnanců:

  • Čeho si na této společnosti ceníte nejvíce?

„Na RecruitMen a Developium Group nejvíce oceňuji lidský a partnerský přístup lídrů a celého týmu, možnost profesionální seberealizace, velkou míru svobody a prostor pro tvořivé inovace, iniciativu a rozvoj. Každý v týmu je specifický a odlišný, ale tato pestrost tvoří zajímavý celek, motivující a obohacující tým angažovaných lidí, které baví to, co dělají a dělají to dobře.“ (Mary Dwyn Sumbalová, lektorka, konzultantka, koučka)

Oceňuji především možnost poskytnout lidem prostor pro jejich růst a zároveň pro růst sebe sama. Také mám příležitost poznat v tomto procesu nové zajímavé lidi, sebe samou, učit se novým věcem a neustále posouvat hranice svoje a zároveň druhých.“(Sandra Kello, trenérka, konzultantka)

„Developium je divize, která mi dala široké spektrum zkušeností nejenom vzhledem ke spolupráci se společnostmi z různých sektorů, ale také z práce na projektech zaměřených na různé oblasti rozvoje lidských zdrojů. Dostávám prostor naučit se vždy něco nového a obohatit tak své profesní zkušenosti, díky čemu se, věřím, stávám lepším odborníkem. Kromě toho v Developiu působí lidé, se kterými ráda sdílím nejenom profesní, ale i lidskou stránku spolupráce.“(Rose Šabo, trenérka, konzultantka)

  • Co Vás na práci v Developiu baví nejvíc? (jak tato práce naplňuje Vaše hodnoty a poslání)

"Baví mě práce s lidmi a pro lidi, neustále nové výzvy, pestrá a flexibilní pracovní náplň a možnost stále se učit nové. Podpůrné a oceňující prostředí s velkou mírou samostatnosti a zodpovědnosti je pro mě prostorem pro růst a dobrá dávka humoru s pozitivním přístupem kolegů dělá práci příjemnější a radostnější.“ (Mary Dwyn Sumbalová, lektorka, konzultantka, koučka).

„Na práci v Developiu mě nejvíc baví a líbí se mi různorodost a možnost využívat svou kreativitu při tvorbě tréninků a teambuildingů.“ (Sandra Kello, trenérka, konzultantka)

„Nejraději mám práci přímo v terénu, kde jako lektorka potkávám různé zajímavé a inspirativní lidi a samozřejmě, nejvíc mě těší, když účastníkům školení se mnou dává smysl. V rámci společnosti mě baví podílet se týmově spolu s ostatními kolegy na tvorbě nových projektů a vzdělávacích programů, které pak realizujeme v praxi.(Rose Šabo, trenérka, konzultantka)