Teambuildingy

164-IMG-4923_l.JPGPotrebujete posilniť tímového ducha alebo spoluprácu? Najlepší spôsob je dopracovať sa k tomu spolu!


Teambuilding napomáha vzájomnému spoznaniu sa ľudí v tíme v príjemnom, nepracovnom prostredí a uvoľnenej atmosfére. Posilňuje dôveru a zlepšuje spoluprácu pomocou cielených aktivít  a hier s následným zdieľaním a rozobratím ich efektu.

Kombinácia indoorových a outdoorových aktivít zabezpečuje dynamický aj reflektívny charakter, zábavu aj napĺňanie tímových cieľov. Vzájomné poznanie sa odstraňuje strach z neznáma a spoločné zážitky tím spájajú. Vyjasnená vízia a nastavený plán krokov vedie k pozitívnym zmenám, a preto pri príprave tréningu kladieme dôraz na posun od efektného strávenia spoločného času k efektívnym výsledkom.

Teambuilding Vám pomôže:

  • uvoľniť bariéry v komunikácii a dať priestor vyjadriť sa aj menej priebojným typom ľudí
  • spoznať osobnostné odlišnosti, silné a slabé stránky ľudí v tíme a využiť ich ku vzájomnej spolupráci
  • budovať jasné rešpektujúce vzťahy cez otvorenú komunikáciu
  • posilniť vzájomnú dôveru a súdržnosť
  • nastaviť pravidlá medzi ľuďmi, ktorí spolu najviac spolupracujú
  • sformulovať víziu tímu do budúcnosti a nastaviť akčný plán krokov rozvoja

Ponúkame niekoľko druhov teambuildingov:

1. Klasický teambuilding – zostavený z rôznych zážitkových indoorových a/alebo outdooorových aktivít (najčastejšie 1-2 dni)
2. Teamspirit  – orientovaný viac na zážitok, zábavu, dobrodružstvo, relax a utuženie skupiny s pozitívnym naladením a nabratím motivácie do ďalšieho pracovného obdobia
3. Lego® serious play® teambuilding – teambuilding na báze metodiky LSP – interaktívne moderované aktivity s legom, s následným zdieľaním a analýzou vytvorených modelov (túto variantu je možné kombinovať aj s prvkami klasického teambuildingu)
4. The Orange Frog™ teambuilding - teambuilding vychádzajúci z pozitívnej psychológie – využíva nástroje, ktoré zvyšujú spokojnosť členov pracovných tímov a orientujú účastníkov na dôvody, prečo byť šťastný, na základe myšlienky, že pozitívni ľudia sú výkonnejší

V prípade záujmu Vám zašleme kompletný katalóg teambuildingov s popisom možných realizovateľných aktivít. Ak Vás naša ponuka zaujala, radi sa s Vami stretneme alebo telefonicky spojíme a vypracujeme Vám ponuku šitú na mieru. Kontakujte nás.