Roman Kurnický

287-190-Roman-l_l.jpg

Roman Kurnický je zakladateľom, riaditeľom a Lead Consultantom spoločnosti Developium. V oblasti ľudských zdrojov má skúsenosti ako externý konzultant, tréner a kouč pre jednotlivcov, organizácie a obchodnú oblasť, interný tréner a HR manager.

Venuje sa tvorbe komplexných rozvojových programov, poradenstvu pri tvorbe HR stratégie a implementácii HR systémov. Realizuje konzultácie, tréningy a rozvojové aktivity pre organizácie, vytvára kompetenčné modely, nastavuje výberové procesy a vytvára hodnotiace a odmeňovacie schémy.

Roman je taktiež spoluzakladateľom spoločnosti cut-e Slovakia, ktorá je zameraná na vývoj a implementáciu psychometrických nástrojov do pracovnej sféry.Vzdelanie:

- autorizovaný tréner projektívnej techniky „Osobnostný poker“ 
- držiteľ certifikátu Ericsson College University v TASC - The art and science of coaching
- absolvent Psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave 

Publikácie: 

- spoluautor knihy Manažerské kompetence, Grada Publishing, 2004, Praha

Jazyky: 

- hovorí plynule slovensky anglicky, čiastočne francúzsky