Prečo s nami spolupracovať?

Pri navrhovaní a realizácii našich rozvojových projektov sa riadime nasledujúcimi princípmi:

240-SCOPE_l.png

Stratégia – prepájame rozvojový program so strategickými zámermi klienta. HR oddelenia vnímame ako strategických partnerov pre business development bezohľadu na segment pôsobenia

Cielenosť – zabezpečíme presne cielené realizované aktivity, ktoré zaručujú úspech a efektívne vynaloženie investícií

Osobná zodpovednosť – záleží nám na tom, aby všetci zainteresovaní ľudia prevzali osobnú zodpovednosť za rozvoj seba, svojich pracovníkov i svojej organizácie

Pridaná hodnota – poskytujeme spoluprácu, pomoc a poradenstvo spolu so servisom, - od zadania, cez dodanie služby, nástrojov alebo systémov - až po úspešnú implementáciu a užívanie

Efektívnosť (dlhodobý efekt) – zabezpečujeme udržateľnosť a možnosť dlhodobého uplatňovania získaných zručností a nástrojov v každodennej práci zamestnancov aj po skončení vstupu našej organizácie