Koučing

262-2_l.jpg


Koučing je svetovo uznávaná, vysoko efektívna metóda osobného rastu a rozvoja zohľadňujúca individuálne charakteristiky a potreby jednotlivca. Je to cesta od vízie k cieľom a od spoznania možností k ich praktickej realizácii. Koučing je pre Vás tou správnou voľbou, keď neviete ako ďalej.
Stojíte pred výzvou a máte pocit, že Vaše kapacity na nájdenie riešenia jednoducho nestačia. Kouč Vám v tomto prípade pomôže uvoľniť Váš potenciál a usmerniť ho pod Vašu vedomú kontrolu. Záver koučingu prichádza až vtedy, keď ste Vy sami spokojný s jeho výsledkom. Cieľom je zefektívnenie a zlepšenie kvalitatívnej úrovne plnenia úloh, ale aj zvýšenie spokojnosti s prácou a tiež so sebou samým.

Benefitom koučingu nie je len efektívnejšie napredovanie a uskutočňovanie cieľov, ale dlhodobá zmena v spôsobe rozmýšľania pri riešení výziev a úloh, tzv. "thinking out of the box" a proaktívny akčný prístup. Koučing robí človeka samostatnejším, sebavedomejším a schopnejším tvorivého a zároveň pragmatického prístupu, a teda celkovo rozširuje možnosti a schopnosti človeka uspieť.

Koučing pre jednotlivcov aj organizácie

Náš tím certifikovaných koučov má široké skúsenosti v poradensko-konzultančnej činnosti s rôznorodou klientelou a ich osobný oduševnený prístup a túžba rozvíjať druhých sú pre Vás zárukou kvalitných služieb. Môžete sa s nimi bližšie zoznámiť v sekcii náš tím.

Ak máte záujem vyskúšať naše služby alebo sa detailnejšie informovať o možnostiach individuálneho či skupinového koučingu, , radi Vám zodpovieme na Vaše otázky a navrhneme riešenie ušité pre Vaše potreby.