Inšpirácie na rok 2021

313-pic-virtualneTB_l.png

Napredujte spolu na virtuálnych teambuildingoch

Úspešný a produktívny tím nedefinujú ľudia sediaci spolu v jednej miestnosti. Definuje ho schopnosť týchto ľudí držať spolu, rešpektovať sa navzájom a vnímať jeden druhého ako nenahraditeľnú súčasť jedného tímu. A to bezohľadu na to, či sa stretávajú v kancelárii alebo na obrazovkách svojich počítačov pri práci z domu.

Predstavujeme vám virtuálne teambuildingy, na ktorých sa budete zabávať a užívať si spoločnosť jeden druhého, a pritom sa učiť ako efektívne spolupracovať vo virtuálnom prostredí. Všetky aktivity starostlivo vyberáme a pripravujeme so zameraním na špecifické výzvy, ktoré práca z domu prináša a kombinujeme pritom príjemný zážitok s efektívnym rozvojom.

Chcete sa dozvedieť, aké virtuálne teambuildingy ponúkame? Prečítajte si viac!


314-Hrprusery-01_l.pngPripravíme vás na riešenie náročných situácií v HR

V práci HR špecialistov, manažérov a tímlídrov vznikajú zložité situácie, ktoré si vyžadujú promptné a premyslené jednanie. Prepúšťanie, disciplinárne konanie, konflikty na pracovisku… Čím náročnejší problém s vašimi zamestnancami riešite, tým máte väčšiu príležitosť ukázať im, že sa na vás môžu spoľahnúť.

Vytvorili sme prvý rozvojový program svojho druhu na Slovensku, ktorý vás pomocou aktivít založených na mediátorskej praxi pripraví na rôzne typy kritických situácií vyskytujúcich sa v HR. Program HR prúsery odbúra váš stres z nepríjemných situácií a rozhovorov, vyzbrojí vás vedomosťami ako postupovať pri ich prevencii a riešení a poskytne nenahraditeľnú skúsenosť z nácviku.

Prečítajte si o jednotlivých moduloch programu a situáciách, na ktoré sa zameriavame.


315-pic-orangefrog_l.png

Vedecky overená cesta ku angažovaným a spokojným zamestnancom

Chcete mať šťastných zamestnancov, ktorí prinášajú kreatívne nápady a podávajú výnimočné výkony? Odpoveď na túto rečnícku otázku vám prinášame v podobe certifikovaného programu The Orange Frog™, ktorý je založený na štúdiách z Harvardu a celosvetovom prieskume Shawna Achora, uznávaného predstaviteľa pozitívnej psychológie.

Výsledky ukázali, že ak sme šťastní, náš mozog funguje lepšie - máme viac energie a dosahujeme výnimočné výsledky. V rámci programu odpútame vašich zamestnancov od rutinného vnímania každodennej práce a naučíme ich zameriavať pozornosť na dôvody, prečo byť šťastný. Výsledkom bude novovytvorená pozitívna a oceňujúca kultúra, v rámci ktorej získajú viac optimizmu, budú spokojnejší, angažovanejší, tvorivejší a úspešnejší.

Viac o rozvojovom programe postavenom na šťastí a knihe, z ktorej vychádza, si prečítajte tu.


317-pic-lego_l.png

Generujte nápady spoločne a nájdite doteraz nepreskúmané riešenia 

Ocitli ste sa v nečakanej situácii, pracujete na novej stratégii alebo riešite určitý problém? V tom prípade potrebujete získať novú perspektívu, ktorú vám ponúkne certifikovaná projektívna technika Lego® Serious Play®, do ktorej sme boli v roku 2012 ako jedna z mála firiem v CEE regióne zaškolení priamo jej autorom, Robertom Rasmussenom. Je zameraná na riešenie náročných situácií na úrovni jednotlivcov, tímov aj celej organizácie. 

Aktívne prepojenie mysle a práce s rukami umožňuje vizualizovať abstraktné myšlienky. Náš facilitátor zadáva otázky z praxe, pričom riešenia účastníci premietajú do svojich modelov z lega. Tie slúžia ako základ skupinovej diskusie, zabezpečujú 100% participáciu a pocit záväzku k vybranému riešeniu. Ide o účinný nástroj napríklad na porozumenie budúcnosti, nakoľko ciele a vízie robí zrozumiteľnejšími, a tým pádom zvládnuteľnejšími. 

Prečítajte si o tejto metóde viac a doprajte svojmu tímu Lego® Serious Play® workshop či teambuilding.
V prípade záujmu či otázok k našim inšpiráciám nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky na +421 918 963 007, radi vám poskytneme bližšie informácie.
325-pic-agile_l.png

Získajte jedinečné know-how v oblasti agile a manažmentu

Schopnosť vašej organizácie reagovať na zmeny je kľúčová pre zachovanie si konkurencieschopnosti a prežitie na trhu. Agile už dávno nie je luxusom, ale nevyhnutnosťou, ktorú vám v spolupráci so spoločnosťou Ableneo pomôžeme zaviesť v rámci pragmatického programu Agile Leaders Academy™.

Prinášame 80% praktických a konkrétnych riešení voči 20% teoretickým vstupom. Najskôr sa zameriame na váš zámer a otázku “Prečo?” a následne vám ponúkneme metódy, ako váš cieľ dosiahnuť. Program spája budovanie technických hard-skills so soft-skills kompetenciami potrebnými pri zavádzaní zmeny a všetky praktiky boli vytvorené a vyladené na vlastných projektoch spoločnosti Ableneo. 

Prezrite si, aké aktivity tento program zahŕňa a ako môže vyzerať vo vašej spoločnosti.


319-pic-moveup_l.png

Spoznajte silné a slabé stránky svojich tímov

Prišiel ten správny čas zastaviť sa a pozrieť sa bližšie na témy, ktoré sú pre vašu spoločnosť aktuálne? Spoznajte názory a nápady všetkých členov tímu, zistite, čo je ich typické správanie a čo ich motivuje a získajte detailný plán rozvoja jednotlivcov i celej skupiny vďaka nášmu jedinečnému programu M.O.V.E. UP.

Program je orientovaný na sebareflexiu a zmenu postoja. Posunie výkon vašich ľudí o úroveň vyššie, a zároveň vám pomôže identifikovať kvalitných zamestnancov. Efektívne v ňom kombinujeme modernú online psychodiagnostiku, vďaka ktorej sa zoznámia so svojimi silnými a slabými stránkami a projektívnu techniku Lego® Serious Play®, vďaka ktorej vizualizujú rozdiel medzi súčasným a ideálnym budúcim stavom. 

Ak Vás rozvojový program M.O.V.E. UP zaujal, neváhajte si o ňom prečítať viac.


320-pic-koucing_l.png

Koučing pomôže vašim zamestnancom prekonať ťažké obdobia 

Vaša organizácia sa skladá z jedinečných ľudí, ktorí rovnako jedinečne reagujú na výzvy, zmeny a pridelené zodpovednosti.  Niekedy je nevyhnutné zamerať sa na nich individuálne a podať im pomocnú ruku, napríklad ak sa dostanú do situácie, v ktorej nevedia ako ďalej alebo majú pocit, že ich kapacity na nájdenie riešenia nestačia.

Naši skúsení certifikovaní koučovia majú bohaté manažérske skúsenosti a sú pripravení podať pomocnú ruku v podobe koučingu. Koučing rešpektuje aktuálne potreby, o ktorých rozhoduje sám klient. Vybraný kouč mu pomôže odbúrať bariéry, uvoľniť potenciál a usmerniť ho pod jeho kontrolu, aby bol opäť schopný dosahovať ciele a bol spokojnejší sám so sebou. Našim cieľom je sériou stretnutí dosiahnuť dlhodobú zmenu v spôsobe rozmýšľania, proaktívny prístup a stav prebratia zodpovednosti za svoje správanie a nadväzujúci rozvoj. 

Prečítajte si viac o koučingu, ktorý pre vás radi zrealizujeme formou osobných stretnutí alebo online.


321-pic-hodnotiace_l.png

Objavte skutočný potenciál hodnotiacich rozhovorov

Taktiež patríte k tým, ktorý si hodnotiace rozhovory príliš neužívajú, alebo z nich dokonca majú strach? Podať svojmu zamestnancovi nie len pozitívne, ale aj negatívne správy, a zároveň ho motivovať a viesť celý rozhovor tak, aby ste z neho mali dobrý pocit, prirodzene nie je jednoduché. 

Či už preferujete neformálne hodnotenie alebo máte presne nastavené intervaly a kritériá, pomôžeme vám nadobudnúť sebavedomie pri ich realizácii. Naučíte sa vyvarovať prirodzeným chybám a využiť rozhovory na motiváciu vašich ľudí k práci na spoločných cieľoch. Zistíte ako vyjadriť svoj záujem, reagovať na emócie a ako im pomôcť pri plánovaní rozvoja tak, aby rozhovor slúžil ako základ pre zlepšenie ich výkonu a spokojnosti. 

Chcete objaviť skutočný potenciál hodnotiacich rozhovorov? Kontaktujte nás a radi Vám zašleme bližšie informácie.


322-pic-softskills_l.png

Plnohodnotné soft-skills vzdelávanie online

V priebehu minulého roka sme naše občasné online aktivity nahradili takmer úplným presunom do virtuálneho prostredia. Vďaka našim 12 ročným skúsenostiam s realizáciou rôznorodých rozvojových a vzdelávacích programov a pôsobeniu v konzultačno-technologickej skupine RecruitMen&Developium Group sa nám podarilo pripraviť pre Vás plnohodnotné zážitkové vzdelávanie z bezpečia Vašich domovov. 

Naši lektori sú profesionáli z praxe, ktorých cieľom je sprostredkovať nie len hodnotné vedomosti a skúsenosti vo vybranej téme, ale taktiež príjemný zážitok zo školenia, vďaka čomu zabezpečujú pozitívny prístup k ďalšiemu vzdelávaniu. Venujeme sa kurzom zameraným na interpersonálne zručnosti, obchodnícke zručnostimanažérske zručnosti a tréningom pre HR.

Neváhajte nás kontaktovať so svojou požiadavkou a potrebami, radi vám pripravíme kurz na mieru.
Nenašli ste medzi našimi inšpiráciami nič pre vašu firmu? Skúšte ešte…


323-pic-otvorenekurzy_l.png

Otvorené tréningy

Okrem firemných školení na mieru realizujeme aj otvorené tréningy, ktoré sa uskutočňujú online alebo v plne vybavených a útulných priestoroch našej spoločnosti, ktoré sa tešia veľkej obľube u našich účastníkov.

Naše otvorené kurzy prebiehajú formou živého online spojenia s lektorom a v menších skupinách, čo zaručuje väčšiu interaktivitu, mnoho nácvikových a zážitkových aktivít, ako aj individuálny prístup každého lektora. Školenia sú vhodné ako pre jednotlivcov, ktorí majú záujem zlepšiť sa v určitej téme, tak aj pre menšie skupinky z firiem či oddelení. Na otvorených tréningoch vás radi uvítame aj v prípade, že si chcete objednať náš tréning do vašej firmy a radi by ste si najskôr niektorú z tém či lektora vyskúšali. 

Ponuku našich aktuálnych otvorených tréningov nájdete nájdete vždy na platforme Workshop.sk.


324-pic-assessment_l.png

Profesionálna 360 stupňová spätná väzba alebo Assessment či Development centrum

Chcete hodnotiť a rozvíjať svojich ľudí tak, aby to malo pre vašu spoločnosť skutočný zmysel? Nájdite tú správnu kombináciu hodnotiacich a rozvojových nástrojov alebo si nechajte poradiť od profesionálnych HR konzultantov z našej partnerskej spoločnosti inmetric.

Odporúčame 360 stupňovú spätnú väzbu, ktorá sa preukázala ako jeden z najefektívnejších nástrojov na hodnotenie manažérov vďaka poskytnutiu detailnej a komplexnej spätnej väzby zozbieranej od kolegov, podriadených, nadriadených, príp. klientov. Poskytne konkrétne odpovede na otázky čo robím dobre, a čo by som mal naopak zmeniť. 

Naši HR konzultanti majú taktiež bohaté skúsenosti s prípravou a realizáciou Assessment a Development centier, jedného z najpresnejších nástrojov na posúdenie toho, či bude kandidát vo vašej spoločnosti úspešný. Poskytujú obraz o aktuálnej úrovni kompetencií vašich zamestnancov či kandidátov a predpovedajú pravdepodobnosť, s akou uspeje na posudzovanej pracovnej pozícii. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach hodnotenia a rozvoja, ktoré pre vás vieme zastrešiť, napíšte nám.
Zaujala vás niektorá z našich inšpirácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať e-mailom alebo telefonicky na +421 918 963 007, radi vám poradíme a navrhneme ďalší postup.